Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Senų žmonių socialinės aktualijos

  Įvadas. Demografinis senėjimas. Lietuvos visuomenės demografinis senėjimas. Požiūris į senatvę ir senus žmones. Senų žmonių socialinė adaptacija. Pagyvenę žmonės ir kultūra. Veiklos reikšmė senstančiam žmogui. Pagyvenusių ir senų žmonių užimtumas. Senų ir pagyvenusių žmonių mokymasis. Teisinė senatvės apsauga. Išvados. Literatūros sąrašas. Summary. Išnašos.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-06-25
 • Senų žmonių socialinės problemos

  Įvadas. Senatvės samprata. Socialiniai ryšiai. Emocijos. Motyvai. Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų samprata. Klientų poreikiai. Socialinės problemos. Panevėžio miesto senu žmonių socialinių problemų tyrimas. Tyrimo metodika. Apklausos rezultatai. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-04-20
 • Senų žmonių užimtumo organizavimo specifika

  Įvadas. Seni žmonės – pasaulio visuomenės dalis. Kas yra senatvė. Senų žmonių užimtumo organizavimas. Senų žmonių užimtumo problemos. Senų žmonių klubai, bendrijos, Trečiojo amžiaus universitetai. Dailės terapija. Religinė veikla. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-10-15
 • Sexualität und Soziale Arbeit

  Darbas vokiečių kalba. Lytinis švietimas ir socialinis darbas. Wer klärt über Sexualverhalten auf? Sind z.b. Schulen oder andere Institutionen an der Sexualaufklärung von Jugendlichen beteiligt? Kas paaiškina apie lytinius santykius? Ar dalyvauja mokyklos bei kitos institucijos jaunuolių lytiniame švietime? Welche Schutzmaßnahmen/ Verhütungsmaßnahmen werden empfohlen? Welche Verhütungsmaßnahmen (z.B. Kondome; "Pille") sind (für Jugendliche) zugänglich? Kokios apsaugos priemonės yra rekomenduotinos? Kurios iš jų (pvz., prezervatyvai, kontraceptikai) yra prieinami jaunuoliams? Schwangerschaftsabbruch: Welche gesetzlichen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch gibt es? Ist eine Abtreibung in bestimmten Fällen erlaubt bzw. straffrei? Sind die bestehenden Regelungen gesellschaftlich umstritten? Nėštumo nutraukimas: kokie egzistuoja teisiniai aktai, reglamentuojantys nėštumo nutraukimą? Ar tam tikrais atvejais abortas nėra nelegalus veiksmas? Ar egzistuojančioms nuostatoms neprieštarauja visuomenė? Infektion und Krankheit (z.B. Syphillis; HIV; AIDS): Inwiefern werden die Infektionsrisiken thematisiert? Ist die Stigmatisierung von HIV-Infizierten/AIDS-Kranken vorherrschend? Ist die medizinische und die soziale Versorgung von HIV-Infizierten bzw. AIDS-Kranken sicher gestellt? Welche Aufgaben nimmt die Soziale Arbeit in diesem Kontext wahr? Infekcijos ir ligos (sifilis, ŽIV, AIDS): kaip dažnai kalbama apie užsikrėtimo infekcijomis riziką? Ar neigiamas požiūris į AIDS ir ŽIV infekuotuosius yra vyraujantis? Ar AIDS ir ŽIV infekuotiesiems yra garantuota medicinos bei socialinė apsauga? Kokius uždavinius šiame kontekste kelia sau socialinis darbas?
  Socialinis darbas, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-01-22
 • Sisteminio socialinio darbo modelio atvejo analizė

  Situacija: našlė, bedarbė. Apklausa. Problemos tyrimas. Klientės ekožemėlapis. Sutarties sudarymas. Sutartis. Planavimas ir veikla. Įvertinimas ir užbaigimas.
  Socialinis darbas, analizė(8 puslapiai)
  2008-01-01
 • Sisteminis požiūris socialiniame darbe su bendruomene

  Įvadas. Bendruomenės samprata. Bendruomenė funkcijos. Veiksniai, turintys įtakos bendruomenei. Sisteminis socialinio darbo modelis. Sistemų teorijos etapai. Sistemų teorijos technikos. Darbas su bendruomene. Socialinio darbo su bendruomene žinios, įgūdžiai, vertybės. Bendruomenės ugdymo metodai ir principai. Bendruomenės paslaugos. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-03-12
 • Sisteminis socialinio darbo modelis

  Teorijos ištakos. Pagrindiniai konceptai ir prielaidos. Kritika (teigiamos ir neigiamos pusės). Praktinis pritaikomumas.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2010-02-22
 • Situacijos analizė: skurdo problema ir vieniša senatvė

  Pasirinktos situacijos analizė. Įvadas. Žmogaus socialinės raidos koncepcijos sąsajos su analizuojama situacija. Senelių globos namai Kauno miesto savivaldybėje. Valstybiniai senelių globos namai Kauno miesto savivaldybėje . Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir asmens sveikatos priežiūros padalinys (skyrius). Socialinės priežiūros padalinys (skyrius). Parapijiniai senelių globos namai Kauno miesto savivaldybėje. Privatūs senelių globos namai Kauno miesto savivaldybėje. Neformali pagalba bei NVO dirbančios situacijai aktualioje srityje. Caritas. Maltos ordinas. Maltos ordino pagalba senjorams. Maistas ant ratų. Maltos ordino sriuba, INTERVIU su LSB Kauno skyriaus pirmininku Mindaugu Vėlyviu ir Tarybos nare Irena Bražiūnienė. Lietuvos pensininkų sąjunga "Bočiai". Situacijai aktualių LR įstatymų analizė, Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(37 puslapiai)
  2012-03-15
 • Skyrybos ir jų pasekmės vaikų emocinei raidai

  Socialinio darbo tęstinių studijų kursinis darbas. Operacinės apibrėžtys. Svarbių terminų žodynėlis. Įvadas. Šeimos gyvensenos vertybės. Šeima kaip vertybė. Šeimos konfliktai. Skyrybos ir jų poveikis vaiko emocinei raidai. Skyrybų pasekmės vaikams įvairaus amžiaus tarpsniais. Skyrybų socialiniai, psichologiniai, edukaciniai aspektai. Skyrybų išgyvenimo stadijos. Nutolusio priešstresinio periodo skyrybų stadija. Betarpiškas priešstresinis periodas. Betarpiško postresinio periodo skyrybų stadija. Nutolęs postresinis periodas. Vaiko emocinės reakcijos į tėvų skyrybas. Neigimas. Nerimas, vienišumas, tėvų pasirinkimo dilema. Praradimo baimė. Liūdesys, nusivylimas, depresija. Pyktis. Svajonės apie šeimos susijungimą, kaltės jausmas. Vaiko, patyrusio tėvų skyrybas, socialinės adaptacijos mokykloje ypatumai. Vaiko uždarumas kaip bendravimo su klasės draugais ir mokytojais trukdis. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-05-15
 • Skyrybos, jų priežastys

  Įvadas. Skyrybų sąvoka, statistika. Skyrybų stadijos (etapai). Skyrybų priežastys. Apibendrinimas. Tyrimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(35 puslapiai)
  2007-05-17
 • Skurdas Lietuvoje ir Vokietijoje

  Įvadas. Skurdas Lietuvoje. Skurdo sampratos evoliucija. Skurdo rodikliai Lietuvoje. Skurdo lygis ir skurstantieji Lietuvoje. Skurdo tyrimų rezultatai ir socialinė politika. Skurdo mažinimo Lietuvoje strategija. Skurdo mažinimo strategijos Lietuvoje įgyvendinimas ir monitoringas. Skurdas Vokietijoje. Skurdo samprata. Vystymasis: kritimas ir naujas paplitimas. Ypatingos rizikos grupės Vokietijoje. Pagrindinės skurdo priežastys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2007-02-21
 • Skurdas Lietuvoje. Skurdą įtakojantys veiksniai. Skurdo pasekmės visuomenei. Galimos priemonės mažinti skurdą

  Įvadas. Skurdas Lietuvoje. Skurdo sampratos raida. Pagrindiniai skurdo rodikliai. Skurdo ribos. Absoliuti skurdo riba. Santykinė skurdo riba. Subjektyvi skurdo riba. Taikomoji skurdo riba. Skurdo lygis ir gylis. Skurdą įtakojantys veiksniai Lietuvoje. Skurdo priežastys. Bendrosios skurdo priežastys Lietuvoje. Nedarbas. Kitos priežastys, lemiančios skurdo atsiradimą. Skurdo problemos sprendimo būdai. Skurdo mažinimo strategija. Kovos su skurdu priemonės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-03-27
 • Skurdas, jo kilmė ir pobūdis

  Skurdo sąvoka. Skurdo kilmė ir pobūdis. Skurdo ribos. Skurdo pasiskirstymas. Skurdo paplitimo priežastys. Nedarbas. Pajamos ir išlaidos. Skurdo mažinimo politika. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2007-05-20
 • Skurdo problema Lietuvoje (2)

  Įvadas. Skurdo samprata, jo matavimas. Skurdo analizė Lietuvoje. Strategija, pagrindiniai tikslai ir siekiai. Ilgalaikiai skurdo ir socialinės atskirties įveikimo tikslai. Pagalbos pažeidžiamiems asmenims srityje. Užimtumo didinimo ir galimybių naudotis ištekliais, teisėmis, prekėmis ir paslaugomis gerinimo srityje. Socialinės atskirties rizikos prevencijos srityje. Strategijos taikiniai. Bendras skurdo mažinimo strategijos taikinys. Parama labiausiai skurstančioms gyventojų grupėms. Skurdo mažinimas viešosios politikos priemonėmis. Skurdo mažinimo kryptys. Gyventojų aktyvumo ir dalyvavimo stiprinimas. Dalyvavimas darbo rinkoje. Profesinis mokymas. Smulkusis verslas ir ūkininkavimas kaime. Nevyriausybinių organizacijų veikla. Fiskalinė politika. Europos Sąjungos (ES) parama. Švietimas. Socialinės paslaugos. Pajamų garantijos. Piniginė socialinė parama. Parama bedarbiams. Parama šeimoms auginančioms vaikus. Monitoringas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(27 puslapiai)
  2009-02-26
 • Slauga namuose

  Įvadas. Slauga ir priežiūra. Slaugos paslaugų namuose tikslas ir uždaviniai. Slaugos paslaugų namuose gavėjai. Slaugos paslaugų organizavimas ir teikimas. Slaugos paslaugų namuose apmokėjimo tvarka. Slaugos namuose paslaugos aprašymas. Išvada. Priedai (3).
  Socialinis darbas, namų darbas(17 puslapių)
  2012-01-04
 • Smurtą patyrusių vaikų problema ir jos sprendimo galimybės

  Įvadas. Smurto samprata. Pagrindinės smurtą apibrėžiančios sąvokos. Smurto prieš vaikus priežastys. Pasekmės,lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Smurtą patyrusiems vaikams pagalbos koncepcijos. Šeimos ir specialistų bendradarbiavimo sistema. Pasaulio valstybių patirties, tarptautinių dokumentų įvertinimas. Ką pastaruoju metu jau pavyko pasiekti Lietuvoje. Smurto prevencija ir pagalba smurtą patyrusiems vaikams. Išvados, rekomendacijos.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-03-04
 • Smurtą patyrusių vaikų problemos ir jų atsiradimo priežasčių analizė socialinio darbo kontekste

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti smurtą patyrusių vaikų problemų ir jų atsiradimo priežasčių analizę socialinio darbo aspektu. Smurto samprata. Smurto rūšys. Fizinė prievarta. Emocinė prievarta. Seksualinė prievarta. Neprižiūrėjimas. Smurto priežastys ir pasekmės. Šeimos vaidmuo vaiko socializacijos procese. Socialinio darbuotojo veikla sprendžiant smurtą patyrusių vaikų problemas vaiko teisių apsaugos tarnyboje. Vaiko teisių apsaugos tarnybos paskirtis ir funkcijos. Praktinės vaiko teisių apsaugos problemos. Socialinio darbuotojo metodai dirbant su smurtą patyrusiais vaikais. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2009-06-19
 • Smurtas ir prievarta

  Smurtavimas šeimoje. Skriaudžiami vaikai. Vaikų apsaugos būdai. Prievartos poveikis skirtingo amžiaus vaikams. Seksualinė prievarta. Seksualinio smurto formos. Psichologinės pagalbos būtinybė.
  Socialinis darbas, rašinys(7 puslapiai)
  2005-11-02
 • Smurtas ir prievarta (3)

  Įvadas. Prievarta ir jos pasekmės. Pagalba sprendžiant smurto ir prievartos problemas. Laukiami rezultatai iš prievartą ir smurtą patyrusių vaikų.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-25
 • Smurtas mokykloje. Smurto prevencija

  Įvadas. Darbo tikslas. Apibrėžti smurtą, nustatyti jo pagrindines formas. Įvertinti veiksnius, lemiančius smurto plitimą mokykloje. Įvardinti smurto prevencijos organizavimo svarbą ir efektyvumą. Smurto mokykloje teoriniai aspektai. Smurto mokykloje apibrėžimas. Smurto lygį mokykloje lemiantys veiksniai. Smurto formos mokykloje ir jų sprendimo būdai. Smurto formos ir paplitimas mokykloje. Smurto atvejų mokykloje sprendimas. Smurto mokykloje prevencijos organizavimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2009-09-22
Puslapyje rodyti po