Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio darbuotojo kompetencijos

  Įvadas. Socialinio darbuotojo kvalifikacijos. Bendruomeniškumas. Projektas. Išvados, pasiūlymai.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2006-10-17
 • Socialinio darbuotojo kompetencijos ribos dirbant su grupe

  Įvadas. Socialinio darbuotojo vaidmuo grupėje. Atsakomybė ir autoritetas. Socialinio darbuotojo kompetencija. Žinios. Įgūdžiai. Vertybės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-21
 • Socialinio darbuotojo pagalba vaikams ir paaugliams patyrusiems smurtą šeimoje

  Įvadas. Socialinės paslaugos plačiuoju ir siauruoju požiūriu. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriu. Socialinių paslaugų sistemos raidos etapai. Socialinių paslaugų samprata Lietuvos įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinės paslaugos pagal klientų grupes. Socialinio darbuotojo pagalba vaikams ir paaugliams patyrusiems smurtą šeimoje. Pagalba vaikams nukentėjusiems nuo smurto. Pradedančiojo socialinio darbuotojo eiga pirmam interviu, orientuotame į problemą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2007-12-29
 • Socialinio darbuotojo profesinė veikla ir funkcijos dirbant su rizikos grupės vaikais nepilnamečių reikalų tarnyboje

  Įvadas. Darbo tikslas — Analizuoti socialinių darbuotojų profesinę veiklą ir funkcijas dirbant su rizikos grupės vaikais Utenos nepilnamečių reikalų tarnyboje. Socialinio darbuotojo veiklos analizė realizuojant nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją bendrojo lavinimo mokyklose. Socialinio darbuotojo profesinė veikla ir funkcijos Utenos nepilnamečių reikalų tarnyboje. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-17
 • Socialinio darbuotojo profesiniai ypatumai dirbant su nuo alkoholio priklausančių tėvų vaikais

  Įvadas. Alkoholizmas. Alkoholizmo trejybė. Alkoholizmo stadijos. Alkoholizmas – kaip nedarnios šeimos reiškinys. Ko neturėtų daryti socialinis darbuotojas, dirbdamas su šiomis šeimomis. Nedarni šeima ir jos įtaka vaikui. Nedarni šeima - vaiko asmenybės vystymąsi stabdantis veiksnys. Nedarnios šeimos įtaka vaiko valios ir emocijų sferai. Alkoholikų vaikų vaidmenys. Alkoholikų tėvų įtaka vaiko sveikatai. Suaugę alkoholikų vaikai. Pagalba piktnaudžiaujančių alkoholiu tėvų vaikams. Tyrimo metodologijos aprašymas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2007-01-08
 • Socialinio darbuotojo profesinis aprašas

  Bendrosios nuostatos. Veiklos kryptys. Socialinio darbuotojo uždaviniai. Uždavinių grupės ir užduotys. Poreikio nustatymas. Paramos planavimas. Paramos teikimas. Paramos įvertinimas. Bendrieji veiklos organizavimo klausimai. Profesinės veiklos tobulinimas. Kompetencija. Pareigybės. Etika. Socialinio darbuotojo teisės. Atsakomybė.
  Socialinis darbas, pavyzdys(9 puslapiai)
  2007-02-07
 • Socialinio darbuotojo profesiograma

  Socialinio darbuotojo profesiograma. Socialinis darbas – kūrybiškas žinių, vertybių ir įgūdžių derinimas. Darbuotojas. Priklausomybės ligomis sergančių žmonių socialinės problemos analizė remiantis socialinio darbuotojo etikos kodeksu.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-11-01
 • Socialinio darbuotojo profesiograma (2)

  Įvadas. Socialinio darbo ištakos (Lietuvos ir pasaulio patirtis). Išvados. Socialinio darbo tikslas. Žinios, vertybės ir įgūdžiai socialiniame darbe. Vertybės reikalingos socialiniam darbuotojui. Refleksija socialiniame darbe. Supervizija socialinio darbo praktikoje. Socialinis darbuotojas ir socialinis pedagogas (veiklos palyginimas). Socialinio darbuotojo asmenybė.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-17
 • Socialinio darbuotojo vaidmens analizė

  Socialinio darbuotojo vaidmens analizė. Vaidmenys. Lūkesčiai.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-10-30
 • Socialinio darbuotojo vaidmens analizė (2)

  Kokius vaidmenis socialinis darbuotojas atlieka įstaigoje? Vaidmens kontekstas. Socialinio darbuotojo vaizdiniai ir lūkesčiai savo vaidmeniui. Kitų lūkesčiai socialinio darbuotojo atžvilgiu. Vaidmenų problemos. Vaidmens vystymas.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-04-16
 • Socialinio darbuotojo vaidmuo Visagino pensionate

  Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti socialinio darbo ypatumus teikiant pagalbą asmenims turintiems proto ir psichinę negalią, bei ištirti socialinio darbuotojo vaidmenį. Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti socialinio darbo ypatumus teikiant pagalbą asmenims turintiems proto ir psichinę negalią, bei ištirti socialinio darbuotojo vaidmenį. Socialinė pagalba psichikos ir proto negalią turintiems asmenims Lietuvoje. Asmenų, turinčių psichines arba proto negalią, problemos ir pagrindiniai poreikiai. Socialinio darbuotojo bendravimo su klientais, turinčiais psichinę ir proto negalią ypatumai. Socialinio darbuotojo vaidmenys ir jų realizavimas. Visagino pensionato socialinė charakteristika. Socialinio darbuotojo vaidmens Visagino pensionate tyrimas. Tyrimo metodika ir pagrindimas. Tyrimo rezultatų pristatymas ir analizė. Išvados. Rekomendacijos. Priedas: anketa (5 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(31 puslapis)
  2009-02-25
 • Socialinio darbuotojo vaidmuo, įveikiant priklausomybę narkotinėms medžiagoms

  Įvadas. Socialinio darbuotojo vaidmuo, įveikiant priklausomybę narkotinėms medžiagoms. Žmonijos raidos bruožai. Mūsų laikmečio ypatumai. Narkotinės medžiagos ir jų veikimas. Narkotikų vartojimo motyvai. Pagrindiniai priklausomybės požymiai. Priklausomybės grėsmės suvokimas. Žmogaus savojo "aš" veiksmingumo pripažinimas. Organizacijų teikiamos socialinė paslaugos priklausomiems asmenims. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2007-06-11
 • Socialinio darbuotojo veikla dirbant su šeimomis turinčiomis neįgalų vaiką

  Įvadas. Neįgalus vaikas šeimoje. Problemos su kuriomis susiduria neįgalūs vaikai. Efektyvus socialinio ugdymo būdas-reabilitacijos centro veikla. Socioedukacinio darbuotojo veikla dirbant su šeimomis, auginančiomis neįgalų vaiką. Esminės problemos. Medicininės problemos. Psichologinės problemos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-02-26
 • Socialinio darbuotojo veikla ir vaidmenys bendruomenės organizavime

  socialinio darbuotojo veikla ir vaidmenys bendruomenės organizavime. Bendruomenė kaip socialinė sistema.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2010-05-10
 • Socialinio darbuotojo veikla stresą ir krizes patiriančiai šeimai

  Įvadas. Šeimos sąvoka. Bendravimo šeimoje ypatumai. Kas yra krizė. Šeimos ir santuokos krizės. Santuoka vedybų – pradžia. Naujas šeimos narys – kūdikio gimimas. Skyrybos. Mirtis. Sielvartas senatvėje. Parama krizės ištiktiems asmenims. Individuali socialinio darbuotojo veikla. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2006-10-24
 • Socialinio darbuotojo veikla su agresyvaus elgesio vaikais ugdymo institucijoje

  Įvadas. Vaikų agresyvus elgesys. Agresyvumas ir jį aiškinančios teorijos. Agresijos formos. Agresyvaus vaiko bruožai. Vaikų agresyvų elgesį skatinantys veiksniai. Individualūs ir šeimos veiksniai. Ugdymo institucijos veiksniai. Socialinio darbuotojo veikla su agresyvaus elgesio vaikais ugdymo institucijoje. Ugdymo institucijos veiklos principai. Socialinio darbuotojo veikla ugdymo institucijoje. Socialinio darbuotojo veikla su agresyvaus elgesio vaikais ugdymo institucijoje. Socialinio darbuotojo veiklos su agresyvaus elgesio vaikais tyrimas. Tyrimo pristatymas. Anketos pristatymas. Atlikto tyrimo rezultatai. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-02-27
 • Socialinio darbuotojo veikla vaikų globos namuose sprendžiant konfliktines situacijas tarp auklėtinių ir auklėtojų

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Vaikų globos namuose konfliktų spartinimo ir aštrinimo elgesio formos. Vaikų globos namai. Vaikų globos namuose numatyti uždaviniai. Pagrindiniai globos namų uždaviniai. Socialinio darbuotojo veiklos programos 2006 – 2007 m. tikslai. Numatytų tikslų įgyvendinimo būdai. Globos namuose esančios problemos. Darbuotojų bendravimo problemos su globos namų gyventojais. Globos namų pasitaikančios vaikų savybės. Socialinio darbuotojo pagalba vaikams. Tyrimas atskleidė. Siūlytinas vaikų globos namų socialiniam darbuotojui perspektyvus veiklos planas. Siūlytinas galimas veiklos planas globos namų administracijai. Darbas iliustruotas grafikais, diagramomis
  Socialinis darbas, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-06-06
 • Socialinio darbuotojo veikla, dirbant su Dauno sindromą turinčiais asmenimis

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Esminiai Dauno sindromo bruožai. Asmenų turinčių Dauno sindromą mokymo problemos. Socialinio darbuotojo veikla dirbant su Dauno sindromą turinčiais asmenimis. Gaunamų paslaugų vaikams su Dauno sindromu vertinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-01-15
 • Socialinio darbuotojo vertybės

  Vertybių samprata. Vertybių reikšmė socialinio darbo praktikoje. Vertybių ir principų sistemos.
  Socialinis darbas, rašinys(3 puslapiai)
  2005-12-11
 • Socialinio darbuotojo vertybės dirbant su senais žmonėmis

  Įvadas. Etikos samprata. Socialinio gyvenimo būdas. Socialinio darbuotojo kompetencija. Žinios. Vertybės. Liūdna statistika. Kasdieniniai rūpesčiai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-05-03
Puslapyje rodyti po