Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rizikos grupės vaikai (3)

  Įvadas. Tikslas – apžvelgti rizikos grupės reiškinį. Rizikos grupės vaikų charakteristika. Gatvės vaikai. Asocialūs vaikai. Delikventai. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Pagrindinės rizikos grupės vaikų atsiradimo priežastys. Šeima. Mokykla ir aplinkos veiksniai. Šeima ir mokykla. Bendraamžių atstūmimas. Pereinamojo periodo sunkumai. Rizikos grupės vaikų reabilitacinės priemonės. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2010-01-19
 • Rizikos grupės vaikų sociograma

  Rizikos grupės mokinių skaičius ir amžius. Rizikos grupės mokinių ugdymo vietos vidaus aplinka. Rizikos grupės mokinių ir jų ugdytojų santykiai. Rizikos grupės mokinių tarpusavio santykiai. Rizikos grupės taisyklės. Renginių lankomumas. Rizikos grupės laisvalaikis, bendra popamokinė veikla. Rizikos grupės mokinių emocijų ir elgesio sutrikimų atvejai. Rizikos grupės mokinių tėvų socialinis statusas. Rizikos grupės ugdytojų ir tėvų ryšiai. Rizikos grupės ryšiai su visuomene.
  Socialinis darbas, rašinys(4 puslapiai)
  2006-03-23
 • Rūkymo profilaktikos užsiėmimai

  Rūkymo profilaktikos užsiėmimo "Ar verta rūkyti?" įvertinimo lapas. Rūkymo profilaktikos užsiėmimo "Ar verta rūkyti?" protokolas. Rūkymo profilaktika. Simptomai. Sveikatos pokyčiai. Patarimai. Rūkymo prevencija. Pirminė profilaktika. Naudingų įpročių ugdymas. Ankstyvoji intervencija. Gąsdinimas. Informacija. Formuojami atsisakymo įgūdžiai. Ugdomi socialiniai įgūdžiai. Bendradarbiavimas su tėvais. Mokykloje vykdoma rūkymo prevencija. Bendradarbiavimas su moksleivių tarybomis. Naujos prevencijos priemonės. Atskirų mokyklų mokytojų bendradarbiavimas. Ryšys su sporto mokyklomis, mokyklos sporto klubais. Bendradarbiavimas su regioninėmis valstybinėmis institucijomis. Bendradarbiavimas su respublikinėmis valstybinėmis institucijomis. Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2008-01-15
 • S. Shem "Dievo namai" (2)

  Individualaus socialinio darbo tarpinė užduotis. Samuel Shem romano "Dievo namai" analizė. Vertybės yra santykiškai pastovios, tarytum įsitikinimai. Žinios yra būtinos, kad galėtum kompetentingai atlikti darbą. Kliento ir darbuotojo (interno) santykiai yra neigiami. Kokius socialinio darbo etapus apėmė internų darbas "Dievo namų" ligoninėje? Intervencijos pavyzdys. Socialinis darbuotojas, dirbdamas socialinį darbą turi turėti pakankamai žinių apie save. Teigiamas interviu.
  Socialinis darbas, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-09-28
 • Savanorystė

  Įvadas. Teisinių aktų, reglamentuojančių NVO veiklą bei savanorystę reglamentuojančio nutarimo apžvalga. Tyrimai, analizuojantys savanorystę ir nevyriausybinių organizacijų veiklą. Organizacijos, kurioje buvo vykdoma savanoriška veikla, aprašymas. Savanoriškos veiklos refleksija.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2006-12-06
 • Savanorystė (2)

  Įvadas. Kas yra savanorystė. Kaip socialinis darbuotojas supranta savanorystę. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-18
 • Savanorystė socialiniame darbe

  Teisinių aktų, reglamentuojančių NVO veiklą apžvalga. Visuomeninių organizacijų. Asociacijų. Labdaros ir paramos fondų. Viešųjų įstaigų. Lietuvoje atliktų tyrimų, analizuojančių savanorystę ir NVO veiklą, apžvalga. Organizacijos, kurioje atlikau savanorišką dabą, aprašymas. Misija ir tikslai. Istorija. Veiklą reglamentuojantys įstatymai ir nutarimai. Finansavimo šaltiniai. Organizacijos funkcijos. Vykdomos programos, teikiamos paslaugos bei paslaugų teikimo vieta. Kaip galima sužinoti apie agentūrą ir kaip į ją patekti? Kas yra paslaugų gavėjas? Personalo struktūra, vaidmenys, kvalifikacija. Ryšiai su kitomis organizacijomis. Atliekami tyrimai. Ar dirba organizacijoje savanoriai, kaip jie įtraukiami, apmokomi, už kokias veiklas atsakingi, kaip skatinami ir palaikomi? Galima socialinio darbo erdvė: ką galima būtų kitaip daryti organizacijoje? Savanoriško darbo refleksija.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-04-02
 • Savanorystė socialiniame darbe (2)

  Įvadas. Kas yra savanoris. Motyvai, skatinantys tapti savanoriu. Kokiais būdais galima dalyvauti savanoriškoje veikloje? Bendruomenės samprata. Savanorių vaidmuo bendruomenėje. Savanorystė socialiniame darbe. Kodėl reikalinga savanorystė. Įsipareigojimai teisės. Aš esu savanoris. Savanorystės problemos. Pasiekimų ir tobulėjimo poreikis. Savanorystė Lietuvoje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(26 puslapiai)
  2006-11-08
 • Savanorystė socialiniame darbe (3)

  Įvadas. Savanoris ir savanorystė. Savanorystė socialiniame darbe. Savanorystės problemos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2008-12-16
 • Savanorystė socialiniame darbe (4)

  Įvadas. Nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje. Nevyriausybinių organizacijų apibrėžimas ir pagrindiniai požymiai. NVO veikla ir finansavimo šaltiniai. Savanoriškumas kaip pagrindinis NVO požymis. VšĮ "Paramos vaikams centras". Įkūrimo istorija ir aplinkybės. Paramos vaikams centro misija ir veikla. Socialinės problemos, kurioms spręsti įkurta organizacija. Finansavimo šaltiniai. Savanorių vieta paramos vaikams centre. Paslaugų gavėjo portretas. Darbo su vaikais ypatumai. Refleksija. Įspūdžiai apie paramos vaikams centrą, klientus, darbuotojus. Mintys apie save kaip socialinį darbuotoją. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-03-27
 • Savanorystės vaidmuo socialiniame ugdyme

  Įvadas. Savanoriškos veiklos ypatumai. Savanoriškos veiklos vaidmuo socialiniam ugdyme. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2009-03-23
 • Savanoriška prostitucija

  Įvadas. Prostitucijos rūšys. Lietuvoje dirbančios prostitutėmis užsienietės. Prostitutes Lietuvoje pagal prostitucijos veiklos priežastis būtų galima suskirstyti į grupes. Prostitucijos priežastys. Ekspertų nuomonė apie vertimosi prostitucija priežastis. Vertimosi prostitucija priežastys – prostitučių požiūris. Prostitucijos pasekmės. Pagalba aukoms. Faktai apie prostituciją. Refleksija.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2011-06-23
 • Savanoriška veikla socialiniame darbe

  Įvadas. Organizacijos, kurioje atlikta savanoriška veikla vertinimas. Paslaugų gavėjų portretas. Pasiūlymai socialinio darbo vystymui organizacijoje. Refleksija. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(11 puslapių)
  2009-05-11
 • Savanoriško darbo organizavimo galimybės

  Įvadas. Savanoriško darbo organizavimas. Savanorių misija. Savanoriško darbo organizavimo tikslai ir uždaviniai. Savanoriško darbo įstatyminė bazė. Savanoriškų centrų veikla. Savanoriškos veiklos būdai. Savanorių įsipareigojimai. Savanorių centrų paslaugos. Kaip būti geru savanoriu. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2008-05-29
 • Savanoriškos veiklos ypatumai neformalaus ugdymo institucijose

  Įvadas. Savanorių veiklos ypatumai. Savanorystės samprata. Savanorių įsipareigojimai ir teisės. Neformalaus ugdymo institucijų vaidmuo šiuolaikiniame gyvenime. Neformalaus ugdymo samprata. Neformalaus ugdymo tikslai. Savanoriško darbo svarba neformaliajame ugdyme. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2008-12-23
 • Savanorių darbas su agresyviais vaikais

  Įvadas. Savanorio ir savanoriško darbo samprata. Agresyvus elgesys ir jo priežastys. Savanoriško darbo su agresyviais vaikais specifika. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2007-01-19
 • Savęs pažinimas

  Savęs vertinimas. Šeima. Vidinės savybės. Mokslai mokykloje. Studijos universitete. Priklausomybė nuo tėvų. Bendravimas su kitais.
  Socialinis darbas, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-11-28
 • Savianalizė (23)

  Darbo autoriaus savianalizė. Mano požiūris į save. Motyvacija. Vertybės. Temperamentas. Savęs vertinimas.
  Socialinis darbas, analizė(3 puslapiai)
  2009-04-29
 • Savižudybės

  Savižudybių priežastys. Savižudybių statistikos duomenys. Paauglių ir vaikų savižudybės Lietuvoje. Dažniausiai pasirenkami savižudybių būdai. Požymiai iš kurių galima įtarti būsimą savižudybę. Savižudybių prevencijos idėjos. Savižudybių prevencijos programos ir pagalbos būdai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-08
 • Savižudybės prevencija

  Įvadas. Savižudybės prevencija. Problemos mastai. Sociodemografiniai ir aplinkos veiksniai. Savižudžių dvasinė būsena. Kaip užmegzti kontaktą su asmeniu, galvojančiu apie savižudybę ar mėginusiu nusižudyti? Savižudybė: mitai ir faktai. Kaip atpažinti žmogų, ketinantį nusižudyti? Kaip įvertinti savižudybės riziką? Pagalbos šaltiniai. Įprastiniai pagalbos šaltiniai. Vaikų ir paauglių savižudybės. Į ką reikia atkreipti dėmesį. Dėl kokių priežasčių žudosi studentai? Kokios aplinkybės priveda prie savižudybės? Mitai ir tiesos apie savižudybes. Problema – savižudybės. Savižudybės įvykusios Kaune 1998-2000 metais. Savižudybių skaičius pagal lytį. Savižudybių skaičius pagal amžiaus grupes. Savižudybių skaičius pagal aplinkybes. Pastangos užkirsti kelią beprasmiškoms mirtims. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(20 puslapių)
  2005-12-18
Puslapyje rodyti po