Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šeimos tarpusavio santykių pokyčiai, šeimoje augant neįgaliam vaikui

  Įvadas. Negalės poveikis šeimai. Negalės poveikis tėvams. Gedėjimas ir išgyvenimų pakopos. Stresas. Stigma (žymė). Šeimos irimas. Negalės stiprumas. Negalės poveikis broliams ir seserims. Parama šeimai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2005-04-08
 • Šeimos tipas: "tuščias lizdas"

  Įvadas. "Tuščio lizdo" terminas. Keletas patarimų pasiruošimui "tuščiam lizdui". Pasiruošimas "Tuščiam lizdui". Patarimai tėvams, kaip išgyventi "Tuščio lizdo sindromą". Tuščias lizdas sindromas - Asmeninė istorija. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-05-27
 • Šeimos, auginančios vaiką, su elgesio problemomis, problemų sprendimo būdai

  Įvadas. Tėvų ir vaikų bendravimas, konfliktai. Vaikas ir šeima. Blogo elgesio su vaiku pasekmės. Ribos vaikų auklėjime. "Probleminiai", "sunkūs" vaikai. Vaikas, jo nusikalstamumas ir šeima. Iširę namai, nepilnos šeimos. Nusikalstamumas namuose. Smurtas prieš vaikus. Dirbančios motinos ir nepilnamečių nusikalstamumas. Vaikas, narkotikai ir šeima. Agresyvus vaikas šeimoje. Praktinė dalis. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-01-11
 • Šeimos, vaikų ir jaunimo rėmimo politika Lietuvoje

  Įvadas. Paramos šeimai politikos samprata. Paramos šeimai politikos formavimo etapai. Paramos šeimai politikos priemonių tipai. Paramos šeimai politikos plėtra Lietuvoje. Šiuolaikinės paramos šeimai politikos Lietuvoje formavimo patyrimas. Paramos šeimai poreikį Lietuvoje sąlygojantys veiksniai. Statistikos duomenys. Vaikus auginančių šeimų rėmimo programos – tikslai, principai, struktūra. Vaikų globa ir rūpyba Lietuvoje. Vaikus remiančios organizacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-12-17
 • Šeimų, auginančių neįgalų vaiką, problemų analizė socialinio darbo aspektu

  Šeimų, auginančių neįgalų vaiką, problemų, jų atsiradimo priežasčių ir galimos pagalbos analizė socialinio darbo aspektu. Įvadas. Darbo tikslas: atlikti šeimų, auginančių neįgalų vaiką, problemų ir jų atsiradimo priežasčių bei galimos pagalbos analizę socialinio darbo aspektu. Veiksniai, apsprendžiantys krizinę šeimos situaciją. Pagrindinės lengvatos, taikomos vaikams invalidams. Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) institucijos paskirtis. Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) paslaugų pobūdis. Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) valdybos skyrius vykdo šias funkcijas. Sprendžiamos socialinės problemos. Socialinio darbuotojo veikla- socialinis administravimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2009-06-19
 • Šeškinės socialinės situacijos analizė

  Įvadas. Bendra informacija apie Šeškinės seniūniją. Šeškinės seniūnijos socialinė-demografinė padėtis ir jos aprašymas. Institucijų tinklas. Šeškinės mikrorajono žemėlapis. Institucijų veiklos aprašymas. Juridinės paslaugos. Socialinės paslaugos. SOS Vaikų Kaimas. Švietimo įstaigos. Sveikatos įstaigos. Socialinių paslaugų teikėjų bendradarbiavimo ryšiai. Problemos ir jų sprendimo būdai. Alkoholizmas Šeškinėje. Keliai Šeškinės seniūnijoje. Akropolis. Žodynas. Priedai (3). Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Socialinis darbas, referatas(25 puslapiai)
  2008-03-15
 • Šiaulių miesto savivaldybės nakvynės namai

  Poreikių vertinimo metodikos. Asmenų siuntimo, priėmimo į nakvynės namus tvarka. Įstaigos vidaus tvarkos taisyklių reglamentavimas. Kliento ir įstaigos teisės ir pareigos. Susitarimas dėl paslaugų ir apmokėjimo sąlygų. Bazinių ir papildomų paslaugų sąrašas. Agentūros istorija. Tikslas. Uždaviniai. Vertybių prioritetai. Agentūros ištekliai. Darbo su klientais metodai. Darbo su klientais metodai. Agentūros sankcionavimas. Organizacinė agentūros struktūra. Agentūros personalas. Agentūros pranašumai ir trūkumai. Silpnybės.
  Socialinis darbas, namų darbas(10 puslapių)
  2007-12-10
 • Šnipiškių seniūnija

  Įvadas. Socialinės demografinės situacijos aprašymas. Transportas. Rizikos faktoriai. Institucijų tinklas. Juridines paslaugas teikiančios institucijos. Socialines paslaugas teikiančios institucijos. Sveikatos priežiūros institucijos. Švietimo įstaigos. problemos, jų sprendimo būdai. Išvados.
  Socialinis darbas, tyrimas(18 puslapių)
  2007-06-04
 • Šv. Vincento Pauliečio brolija

  Šv. Vincento Pauliečio brolijos (1860 - 1863) veikla pagalbos srityje. Įvadas. Brolijos įsteigimas. Brolijos sudėtis. Kam ir kokia pagalba teikiama. Brolijos lėšos. Kaltinimai brolijai. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2008-05-22
 • Švietimo ir mokymo sistema Lietuvoje. Pagrindinės plėtros tendencijos

  Įvadas. Švietimo ištakos Lietuvoje. Lietuvos švietimo būklė šiandien. Globalizacijos iššūkis Lietuvai. Lietuvos švietimo siekiai. 2008 – 2009m. mokslo ir studijų pertvarkos plėtros tikslai. Vieni pagrindinių Lietuvos mokslo sistemos siekių. Švietimo ir ugdymo įstaigos. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Bendrojo lavinimo mokyklos. Profesinis mokymas. Universitetinis mokymas. Koleginis ugdymas Lietuvoje.Nuotolinis mokymas. Pagrindinės nuotolinio mokymosi priemonių kategorijos. Nuotolinio mokymo tikslai. Priežastys, lėmusios nuotolinio mokymosi pasirinkimą. Nuotoliniu būdu gali mokytis visi, ypač kurie dėl įvairių priežasčių negali mokytis tradicinėje bendrojo lavinimo mokykloje. 2006–2008 metų mokslo sistemos poslinkiai. Mokymosi visą gyvenimą strategija Europos. Sąjungos integracijoje. Mokymosi visą gyvenimą programa. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2009-10-26
 • Švietimo kaitos fondo projektų finansavimo paraiška

  Informacija apie projektą. Mokymo programa. Informacija apie projekto organizatorius. Projekto tikslų, uždavinių, reikšmės ir laukiamų rezultatų apibūdinimas. Projekto įgyvendinimo plano ir metodikos apibūdinimas. Detali projekto išlaidų sąmata.
  Socialinis darbas, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-07-03
 • Tarptautinė darbo organizacija (TDO)

  Įvadas. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) įkūrimas ir plėtra. Tarptautinės darbo organizacijos struktūra ir funkcijos. Tarptautinė darbo konferencija. Administracinė taryba. Tarptautinis darbo biuras. Tarptautinės darbo organizacijos trišalė struktūra. Tarptautinės darbo organizacijos veikla. Tarptautinių darbo standartų nustatymas ir jų laikymosi kontrolė. Techninė pagalba. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2009-05-26
 • Tauragės pensininkų laisvalaikio organizavimas

  Projektas. Koncepcija. Tikslas: parengti priemones, skatinančias pensininkų užimtumą, aktyvumą, padedančias jiems pasijusti svarbiems ir reikalingiems, neužsisklęsti savyje. Uždaviniai. Projektas "Ada". Projektas "Dis". Darbo jėgos poreikio paskirstymas. Gantt’o diagrama. Darbo jėgos poreikio paskirstymas. Grafo rodyklės. Darbų aprašymas. Suinteresuotų šalių registras. Detalus projekto biudžetas. Numatomos išlaidos. Projekto išlaidų pagrindimas.
  Socialinis darbas, pavyzdys(18 puslapių)
  2007-10-22
 • Telefoninių pagalbos linijų veikla Lietuvoje

  Psichologinės pagalbos linijos Lietuvoje. Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija. 800-sios telefono paslaugos numeris. Vaikų linija. Statistika. Dažniausiai vaikų laiškuose minimi sunkumai. Jaunimo linija. Rusakalbių linija. Vilties linija. Moksleivių linija. Profesionali psichologinė pagalba telefonu. Pagalbos moterims linija. Kituose miestuose. Konsultaciniai pokalbiai pagal skambinusiųjų lytį. Konsultaciniai pokalbiai pagal amžiaus grupes Klaipėdoje, Kaune. Problemos. Skambinančiųjų savijauta. Laiškų pasiskirstymas pagal amžių, pagal lytį. Žiniasklaida apie JPPC (Jaunimo linija) 2006 metais. Žiniasklaida apie VL (Vilties linija) 2006 metais. JPPC (Jaunimo linijos) ir VL (Vilties linijos) rėmėjai. Organizuoti renginiai. Darbas iliustruotas diagramomis (9).
  Socialinis darbas, pristatymas(28 skaidrės)
  2008-04-11
 • Televizijos ir kompiuterinių žaidimų įtaka asmenybės socializacijai

  Įvadas. Televizijos reikšmė mūsų gyvenime. Formuoja elgesio modelius. Užgrūdinti smurtui Televizijos mylėtojai – peštukai? Televizijos poveikis vaiko sveikatai. Kompiuteriniai žaidimai. Kompiuterinių žaidimų įtaka asmenybės socializacijai televizijos ir kompiuterinių žaidimų įtaka asmenybės socializacijai. Tyrimas. Tyrimo metodika. Požymių ypatumai. Išvados.
  Socialinis darbas, tyrimas(12 puslapių)
  2009-11-25
 • Teoriniai socialinio darbo modeliai

  Teoriniai socialinio darbo (SD) modeliai. Asmenybės apibrėžimas. Asmenybės teorijos (AT). Socialinio darbuotojo pagalba reikalinga tada, kai. Sociologinė perspektyva. 4 sociologijos ištakų mokslininkai. E. Durkheim funkcionalistinė perspektyva. Anomija. Ekologinis sistemų teorinis modelis. E. Erikson asmenybės raidos teorija. Elgesio terapijos (sociobihevioristinis) teorijos modelis. Kognityvus (racionalus, tikrovės terapijos) modelis. Psichosocialinis (psichoanalitinis) modelis. Egzistencinis modelis. Krizės intervencijos modelis (labai teorinis). Bendravimo (komunikacinės sąveikos) modelis.
  Socialinis darbas, konspektas(10 puslapių)
  2006-12-04
 • Terapijos taikymas socialiniame darbe

  Į klientą orientuota terapija. Biheiviorizmas. Feminizmas. Realybės terapija. Geštalto terapija. Racionali terapija.
  Socialinis darbas, konspektas(5 puslapiai)
  2006-05-02
 • Tėvas šeimoje

  Įžanga. Tikslas – apibūdinti tėvo vaidmenį šeimoje. Tėvo vaidmuo šeimoje. Tėvo vaidmuo auklėjant berniukus. Tėvo bendravimas su dukra. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-09-24
 • Tėvų (arba vieno iš jų) išvykimo dirbti į užsienį pasekmės 15-16 metų moksleivių elgesiui ir emocijoms

  Santrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas – Išsiaiškinti tėvų išvykimo dirbti į užsienį pasekmes vaikų gyvenimo sąlygoms ir elgesiui. Lietuvos piliečių emigracijos tendencijos. Galimos masinės emigracijos pasekmės. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Tėvų (arba vieno iš jų) išvykimo dirbti į užsienį įtaka vaikų socializacijai. 15-16 metų amžiaus vaikų ypatumai. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo objektas – Vaikų, kurių tėvai (arba vienas iš jų) išvykę dirbti į užsienį, elgesys ir emocijos. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-05-06
 • Tėvų globos netekimo priežastys

  Įvadas. Tikslas – atskleisti tėvų globos netekimo priežastis. Tėvų globos netekimo priežastys. Globos samprata. Globos netekimo priežastys. Vaikų netekusių tėvų globos psichologinės problemos. Vaiko psichologinių problemų įveikimo būdai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2009-12-14
Puslapyje rodyti po