Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybinis socialinis draudimas (4)

  Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo kūrimasis ir vystymasis. Valstybinio socialinio draudimo rūšys Lietuvoje. Motinų ir tėvų, auginančių vaiką iki trejų metų, socialinis draudimas. Socialinio draudimo pensijos. Nauja nedarbo socialinio draudimo sistema. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Veiklos analizė: Šiaulių miesto savivaldybės dienos užimtumo centras "GODA"

  Pagrindinė informacija apie instituciją. Pavaldumas. Finansavimas. Darbuotojų skaičius, pareigybės. Pagrindinės klientų grupės. Institucijos vizija. Institucijos vizija. SSGG (SWOT) analizė. Institucijos kultūrinis voratinklis. Istorijos. Rutina. Ritualai. Simboliai. Kontrolės sistemos. Struktūra. Valdžios struktūros. Paradigma.
  Socialinis darbas, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-12-10
 • Veiklos metodai, teikiant pagalbą individui krizinėse situacijose

  PowerPoint pristatymas. Planas. Krizė ir krizinė situacija. Krizinę situaciją galima apibūdinti kaip socialinę ir dinamišką, pasireiškiančią dviem kryptimis. Intervencija. Pagalbos technologijos krizinėse situacijose atsidūrusiems vaikams ir paaugliams. Nustatomoji dalis. Psichokorekcinė dalis. Dirbant su krizinėse situacijose atsidūrusiais vaikais ir paaugliais, galima naudoti. Šeimos konsultavimo metodika.
  Socialinis darbas, pristatymas(17 skaidrių)
  2007-02-28
 • Vieno atvejo analizė remiantis socialinio tinklo intervencijos metodais

  Alkoholikų šeimos atvejo analizė remiantis socialinio tinklo intervencijos metodais. Atvejis. Rasos socialinių tinklų schema. Poreikių koncepcija socialinio darbo praktikoje.
  Socialinis darbas, analizė(8 puslapiai)
  2006-05-22
 • Vilniaus arkivyskupijos Caritas dienos centras "Vilties angelas"

  Įvadas. Institucijos "Vilniaus arkivyskupijos Caritas vaikų ir paauglių sienos centro "Vilties angelas" aprašymas. Dienos centro socialinio darbuotojo veikla ir principai. Dienos centro klientai. Dienos centro vykdomos programos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-26
 • Vyresnio amžiaus žmonių gerovė

  Seni žmonės. Senatvė. Ekonominiai ir socialiniai veiksniai, įtakojantys senų žmonių padėtį visuomenėje. Teisinė ir socialinė senatvės apsauga. Senų ir pagyvenusių žmonių problemos ir poreikiai. Kultūrinė pagyvenusių ir senų žmonių veikla. Slaugos ir senelių namai. Sveikata ir lėtinės ligos vyresniame amžiuje. Pagyvenusių ir senų žmonių užimtumas. Problemos. Valstybės misija.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-04-26
 • Vyrų požiūris į smurtą šeimoje patyrusias moteris

  Darbe vartojamų sąvokų žodynėlis. Įvadas. Smurtas prieš moterį šeimoje. Smurto samprata, rūšys. Mitai ir faktai apie smurtą šeimoje. Smurto ratas. Formavimosi mechanizmas. Smurtautojo psichologija. Aukos psichologinis paveikslas. Smurto įveikimo spiralė. Pagrindinės smurto prieš moteris priežastys. Agresijos teorijų mokslo darbuose analizė. Vyrų psichologija. Pagalbos galimybės smurtaujančiam asmeniui. Vyrų požiūrio į smurtą šeimoje patyrusias moteris tyrimas. Tyrimo metodai, eiga ir jų organizavimas. Tyrimo imties apibūdinimas. Tyrimo duomenų analizė. Išvados ir siūlymai. Priedas: anketa (5 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2009-02-09
 • Visuomenės nuostatos psichikos ligomis sergančių asmenų atžvilgiu

  Įvadas. Nuostatų samprata. Kas yra psichikos sutrikimai? Psichinės ligos. Visuomenės nuostatas formuoja masinės informavimo priemonės. Vyresnių žmonių nuostatos į psichikos ligomis sergančius asmenis. Statistiniai duomenys apie požiūrį į psichinius ligonius. Tyrimo charakteristika.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2012-01-20
 • Visuomenės požiūris į įvaikinimą: Kauno miesto gyventojai

  Visuomenės (Kauno m. gyventojų) požiūris į įvaikinimą. Santrauka. Įvadas. Trumpa įvaikinimo istorijos apžvalga. Įvaikinimo apibrėžimas. Tikslas. Įvaikinimo trikampis. pagrindinės įvaikinimo problemos lietuvoje. Įvaikinimo skatinimas. Faktoriai, formuojantys visuomenės nuomonę apie įvaikinimą. genetinis paveldimumas ir įvaikinimas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-09-18
 • Visuomenės sveikata (4)

  Visuomenės sveikata. Visuomenės sveikatos vertinimo rodikliai. Visuomenės sveikatos informacinė sistema. Visuomenės sveikatos sudėtinės dalys. Aplinkos sveikata. Fizinė aplinka. Sveikos mitybos užtikrinimas. Ligų ir traumų profilaktika. Elgsena ir gyvensena. Gyvenimo kokybė. Visuomenės sveikatos stiprinimas ir palaikymas. Visuomenės sveikatos stiprinimo kryptys. Visuomenės sveikatos mokymas. Visuomenės sveikatos priežiūros sistemos struktūra. Lietuvos Respublikos (LR) Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas. Individo sveikata: sveikatos apibrėžimų kategorijos. Biopsichosocialinės sveikatos samprata. Holistinis požiūris į sveikatą. Pagrindinės sveikatos sąvokos (dimensijos). Sveikatos salutogenezinė teorija. Sveikatą veikiantys veiksniai ir sveikatos ištekliai. Bendruomenės sveikata: apibrėžimas, klasifikacija, apibūdinimas. Bendruomenės klasifikacija ir socialinės grupės. Bendruomenės sveikatos priežiūra: apibūdinimas, tikslai, sudėtinės dalys, įtakojantys veiksniai. Bendruomenės sveikatos priežiūros įstaigos ir paslaugos. Bendruomenės sveikatos priežiūros sritys. Šiuolaikinė slaugos samprata: slaugos apibrėžimas ir slaugos paslaugų apibūdinimas, slaugos veiklos objektas ir klasifikacija. Slaugos studijos ir slaugytojo pareigybė bei specializacija. Slaugos reformos strategija. Bendrosios slaugytojo funkcijos. Bendruomenės slaugos apibrėžimas ir samprata, pagrindiniai bendruomenės slaugos filosofiniai teiginiai. Šiuolaikinės slaugos pagrindiniai principai. Globotinių gyvybinių veiklų samprata. Sveikatos priežiūros etika. Globotinio saugumo įvertinimas ir saugios aplinkos priežiūra. Globotinio funkcinės būklės įvertinimas. Bendravimas su globotiniais. Pagyvenusių žmonių priežiūra bendruomenėje. Socialinės paslaugos sveikatos priežiūros sistemoje. Socialinės paslaugos sveikatos priežiūros sistemoje.
  Socialinis darbas, špera(18 puslapių)
  2007-02-21
 • Visuomenės sveikatos samprata, koncepcijos ir jų raida pasaulyje ir Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Visuomenės sveikatos apibrėžimai. VS mokslo teorijos ir praktikos elementai.
  Socialinis darbas, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-01-23
 • Vokietijos ir Lietuvos konstitucinių teismų lyginamoji analizė

  Įvadas. Istorinės aplinkybės. Sudėtis. Funkcijos ir įgaliojimai. Konstitucinis Teismas ir teisė. Konstitucinis Teismas ir politika. Konstitucinės priežiūros institucijų vieta valstybių valdžios sistemoje. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-04-25
 • Žalingi įpročiai ir jų prevencija

  Programa-projektas. Įvadas. Veiklos planas. Pirma diena - tema "Narkotikai". Antra diena - tema "Alkoholio poveikis organizmui". Trečia diena - tema "Tabakas". Ketvirta diena – tema bendraamžių spaudimas ir kaip pasakyti "NE". Penkta diena - projekto pristatymas mokyklos bendruomenei. Numatomas rezultatas. Priedai (2).
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-02-21
 • Žalingų įpročių paauglystėje prevencija

  Įvadas. Žalingi įpročiai, jų priežastys bei priklausomybė. Priklausomybės šaknys glūdi paauglystėje. Žalingų įpročių paauglystėje prevencinės priemonės bei programos. Prevencinė programa "Aš galiu"- jos esmė bei tikslai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-19
 • Žalingų įpročių paplitimas tarp moksleivių

  Įvadas. Moksleivių žalingų įpročių paplitimo tyrimas. Priklausomybės narkotinėms medžiagoms priežastys. Kodėl paaugliai vartoja narkotines medžiagas? Priklausomybių prevencija. Trumpa narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos istorija. Narkotinių medžiagų vartojimo prevencija mokykloje. Kaip kalbėtis su moksleiviais apie narkotikus? Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-27
 • Žymiai ir vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikų kalbinio bendravimo ugdymas

  Įvadas. Bendravimas. Kalbos supratimas. Sakytinė kalba. Apibendrinimas. Bendravimo ir kalbos ugdymo bendrieji bruožai. Ch. Kiernan, B. Reid apibūdino šiuos bendravimo socialinės funkcijos svarbiausius įgūdžius, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį, ugdant sutrikusio intelekto vaikų bendravimą. Lavinamųjų klasių mokinių kalbos plėtojimas. Žymiai ir vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikų ekspresyvusis žodynas gali būti pirmiausia plėtojamas atsižvelgiant į tokias grupes (A. ir E. Klernan). Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-30
 • ŽIV - AIDS prevencija

  Įvadas. Kodėl reikalingas AIDS švietimas? Kas yra ŽIV/AIDS? Kokios gali būti sukeliamos priežastys? Kokie gali būti ligos simptomai? Kokie yra atliekami tyrimai? Koks gydymas yra taikomas? Kokia turi būti profilaktika? ŽIV infekcijos evoliucija. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-26
 • ŽIV/AIDS – kaip kalbėtis su ugdytiniais

  PowerPoint pristatymas. Kas yra ŽIV/AIDS? Kelias į narkotikus ir AIDS. Kodėl reikalingas AIDS švietimas? ŽIV galima užsikrėsti. AIDS ligos eigai įtakos turi.
  Socialinis darbas, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-03-26
 • ŽIV/AIDS sergamumas Klaipėdos apskrityje

  Įvadas. AIDS/ ŽIV paplitimas. AIDS/ ŽIV paplitimas Klaipėdos apskrityje. Statistinių rezultatų analizė. Kiti veiksniai įtakojantys ŽIV/AIDS plitimą. Pažeidžiamiausia grupė ŽIV/AIDS bendrijoje. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(6 puslapiai)
  2012-04-27
 • Žmogaus gyvenimo periodizacija

  Įvadas. E. Eriksono žmogaus raidos pakopos. Kotre keturi tęstinumo tipai. Žmogaus gyvenimo metų laikai pagal Levinsoną. Havighursto suaugusio žmogaus raidos užduotys. B. ir Ph. Newmanų žmogaus vystymosi teorija. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-04-04
Puslapyje rodyti po