Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bihevioristinės teorijos įgyvendinimas socialiniame darbe

  Biheviorizmo samprata. Klasikinis sąlygojimas. Operantinis sąlygojimas. Socialinio išmokimo teorija. Bihevioristinis socialinio darbo modelis.
  Socialinis darbas, rašinys(4 puslapiai)
  2006-04-27
 • Bihevioristinis socialinio darbo modelis ir jo taikymo atvejai socialinio darbo praktikoje

  Įvadas. Biheviorizmo atsiradimas. Pagrindiniai atstovai ir jų teorijos. I. Pavlov klasikinio sąlygojimo teorija. B.F. Skinner operantinio sąlygojimo (determinavimo) teorija. Klasikinio ir operantinio sąlygojimo lyginimas. E.L. Thorndike veikla. J.B. Watson veikla. A. Bandūra – socialinio išmokimo teorija. Individo elgesys ir pastiprinimo sąveika. Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Reakcijos sąlygojimo teorijos taikymas socialiniame darbe. Operantinio determinavimo teorijos taikymas socialiniame darbe. Socialinio išmokimo teorijos taikymas socialiniame darbe. Atvejo aptarimas. Biheviorizmo teorijos stipriosios ir silpnosios savybės. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2012-02-06
 • Būsimųjų socialinių pedagogų profesijos pasirinkimo motyvacijos pokyčiai

  Santrauka. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti socialinių pedagogų profesinę motyvaciją ir jos kaitą studijų metu. Įvadas. Studentų profesijos pasirinkimo motyvacijos teoriniai aspektai. Profesinės motyvacijos samprata. Profesijos pasirinkimo motyvai. Socialinio pedagogo profesijos specifika. Teisiniai pagrindai. Vertybės. Praktikos įtaka profesiniam apsisprendimui. Socialinio pedagogo profesinis portretas. Būsimųjų socialinių pedagogų profesijos pasirinkimo motyvacijos pokyčiai ir jų tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Tyrimo rezultatų analizė. Veiksniai, lėmę profesijos pasirinkimą. Socialinio pedagogo profesijos ypatumai. Profesijos pasirinkimo motyvai. Asmeninių savybių vertinimas. Praktikos vertinimas. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2010-05-19
 • Children’s rights and its protection

  Referatas anglų kalba. Vaikų teisės. Vaikų teisių apsauga. Introduction. UNICEF. The Convention on the Rights of the Child. What kind of Rights does a Child have?
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-01
 • Dailės terapijos metodo reikšmė, dirbant su autizmu sergančiais vaikais

  Įvadas. Autizmo sutrikimas. Autizmo sapratos raida. Autizmo priežasčių aiškinimo apžvalga. Autistiško vaiko elgesys. Šeimų, auginančių autistą vaiką, psichosocialinės problemos. Patarimai, kaip bendrauti su autistu. Dailės terapijos metodo taikymas autizmu sergančiam vaikui. Dailės terapijos istorija. Dailės terapijos praktinis taikymas. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-11-04
 • Darbas su bendruomene socialiniame darbe

  Įvadas. Bendruomenė kaip socialinė sistema. Bendruomiškumo ugdymo būdai ir priemonės. Poreikių vertinimas bendruomenės lygmeniu. Lietuvos kaimo bendruomenės plėtros problemos. Pozityvūs ir negatyvūs bendruomeniškumo aspektai. Socialinio darbuotojo darbas bendruomenėje. Socialinio darbuotojo vaidmenys mažinant socialinę atskirtį. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2007-12-28
 • Darbas su rizikos grupėmis: negatyvūs ir delinkventiniai vaikai

  Įvadas. Rizikos grupes vaikai. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Nederamo vaikų elgesio priežastys. Priežastys, susijusios su pačiu savo vaiku. Priežastys, susijusios su šeima arba kaimynais. Priežastys, susijusios su mokykla ir su jos organizacija. Priežastys susijusios su klase. Žaidimas "Pasekmės": darbas su negatyviais, delinkventiniais vaikais. Žaidimo aprašymas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-08
 • Darbo biržos įtaka žmogaus gerovei

  Dalykas: Socialinė gerovė. Namų darbas nr. 1: Darbo biržos įtaka žmogaus gerovei. Įvadas. Bedarbystės problemą Lietuvoje ir mano mieste. Kaip bedarbystės problema buvo sprendžiama anksčiau ir dabar. Kokių priemonių ir veiksmų imamasi, kad išvengtume bedarbystės. Kai kurios užimtumo politikos priemonės. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(16 puslapių)
  2007-03-14
 • Darbo metodai su rizikos grupės vaikais

  Rizikos grupės vaikai. Metodas. Metodų grupės. Asmenybės formavimas. Konsultavimo metodas. Grupinis palaikymas (darbas su grupe). Bendradarbiavimo metodas. Psichodrama. Pokalbis. Natūralių pasekmių metodas. Saviraiškos terapija.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-19
 • Darbo su atveju aprašymas

  Kontrolinio darbo užduotis: socialinio darbuotojo vaidmuo daugiavaikėje šeimoje. Socialinio darbuotojo darbo su atveju aprašymas: Darbo su atveju pradžia. Kontakto stadija. Kontrakto stadija. Veiklos stadija.
  Socialinis darbas, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-11-09
 • Darbo su neįgaliaisiais asmenimis psichologiniai bendravimo ypatumai

  Įvadas. Negalių rūšys. Požiūrio taškai į neįgaliuosius. Bendravimas su žmonėmis, turinčiais protinę negalią. Bendravimas su žmonėmis, sergančiais cerebriniu paralyžiumi. Kurčiųjų psichologiniai bendravimo ypatumai. Bendravimas su žmonėmis, turinčiais kalbos sutrikimų. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2010-04-20
 • Darbo su vaikais, patyrusiais tėvų skyrybas ypatumai

  Vaikas. Šeima. Meilė ir moralinė atsakomybė. Vaikų gimdymas. Pirminės socializacijos funkcija. Edukacinė funkcija. Rekreacinė ir psichoterapinė funkcija. Ekonominė ir namų ūkio tvarkymo funkcija. Komunikacinė šeimos funkcija. Emocinė šeimos funkcija. Reguliuojančioji funkcija. Psichologinis šeimos klimatas. Paauglio socializavimas. Pagrindiniai socialiniai įgūdžiai. Skyrybos. Vaiko gedėjimo procesas. Tėvų elgesio klaidos po skyrybų. Agresyvumas. Socialinio pedagogo darbas su vaiku. Pagalbos teikimo įgūdžiai. Socialinio pedagogo darbas su vaiku.
  Socialinis darbas, referatas(22 puslapiai)
  2006-04-25
 • Darbo su vaiku, augančiu rizikos grupės šeimoje, savirefleksija

  Įvadas. Socialinės rizikos grupės šeimos kaip socialinė problema. Socialinės rizikos grupės šeimos apibrėžimas. Socialinės rizikos grupės šeima kaip socialinio darbo klientas. Atvejo pristatymas. Savirefleksija. Išvados.
  Socialinis darbas, analizė(12 puslapių)
  2007-09-21
 • Darbo su žmonėmis procesas: ASPIRE COMPTON ir GALAWAY problemų sprendimo modelis

  PowerPoint pristatymas. ASPIRE veiksmų seką sudaro. 1 etapas - AS: Įvertinimas. 2 etapas - P: Planavimas. 3 etapas - I: Įgyvendinimas. 4 etapas - RE: Tikrinimas ir rezultatų apžvalga. COMPTON ir GALAWAY problemų sprendimo modelio etapai. Kontakto etapas. Sutarties etapas. Veiksmų etapas.
  Socialinis darbas, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-09-28
 • Dauno sindromas

  PowerPoint pristatymas. Dauno liga – kas tai? Simptomai. Ligos raida. Vaiko, turinčio Dauno sindromą, raidos etapai. Paplitimas. Gydymas. Perspektyvos.
  Socialinis darbas, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-10-10
 • Dėmesio trūkumas ir hiperaktyvumas

  Įvadas. Hiperkinezinių sutrikimų klasifikacija. Hiperkineziniai sutrikimai. TLK-10 ir DSM-IV klasifikacijų, diagnostikos kriterijų panašumai ir skirtumai diagnozuojant aktyvumo ir dėmesio sutrikimus. Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimas. Dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimo etiologija. Komorbidiškumas. Hiperkinezinių sutrikimų klinika. Diagnozės nustatymas. Diagnostiniai kriterijai. Gydymas.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2009-02-05
 • Deviacijos problemų sprendimo gairės

  Įvadas. Tikslas. Išsiaiškinti deviacijos sprendimo būdus ir metodus. Paauglių deviantinio elgesio ypatumai. Asocialaus ir deventinio elgesio samprata. Paauglių deviantinio elgesio priežastys. Nusikalstamumas kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Nusikalstamumo socialiniai veiksniai. Nusikaltusių nepilnamečių charakterio ir elgesio bruožai. Nepilnamečių nusikaltimų prevencijos priemonių sistema. Ugdomojo – prevencinio poveikio lygiai. Nepilnamečių nusikaltimų prevencijos priemonių analizė. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-04-07
 • Deviantinis elgesys - prostitucija

  Įžanga. Prostitucija senovėje. Prostitucijos priežastys. Prostitutes pagal prostitucijos veiklos priežastis galima būtų suskirstyti į tris grupes. Formos. Gatvės. Dirbančios taip vadinamose agentūrose. Eksportas į kitas šalis. Paslaugos vartotojai. Seksualinės prievartos, smurto pasekmės. Įstatymai. Pagalba. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-18
 • Diagnozės atskleidimas pacientui

  Įvadas. Vėžio diagnostika. Ligos atskleidimas ir tiesos sakymas. Ar visuomet ligonis turi viską žinoti apie savo ligą? Ligonio reakcija sužinojus diagnozę. Tarpasmeninių santykių pokyčiai. Pagalba ir savipagalba. Savipagalba. Pagalba. Šeimos ir artimųjų vaidmuo diagnozavus ligą. Socialinio darbuotojo vaidmuo diagnozavus ligą. Kaip pora gali padėti sau įveikti psichologinę naštą? Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-14
 • Dienos centrai vaikams, priklausantiems rizikos šeimoms

  Įvadas. Socialinės rizikos šeimų gyvenimo aplinkybės. Girtaujantys tėvai. Šeimos, kurios neturi pastovaus pragyvenimo šaltinio. Vienišos motinos šeima. Vienišo tėvo šeima. Netikęs tėvų pavyzdys vaikams. Nepakankamas dėmesys vaikui. Netinkamas auklėjimo stilius. Prievarta ir smurtas šeimoje. Vaikams iš socialinės rizikos šeimų būdingi bruožai. Dienos centrai – vienas iš pagalbos vaikui būdu. Vaikams dienos centrų teikiama pagalba. Bendradarbiavimas tarp institucijų.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-03-17
Puslapyje rodyti po