Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Prekybos moterimis ir prostitucijos aukų reabilitacija ir reintegracija

  Įvadas. Prekyba moterimis. Priverstinė prostitucija. Pagrindinės sąvokos. Prekyba žmonėmis. Prekyba moterimis. Prostitucija. Prostitucijos sąvokos, apibrėžimai. Prekyba moterimis ir prostitucijos priežastys, statistiniai duomenys. Prekybos moterimis geografija ir mastai Lietuvoje bei pasaulyje. Prekybos moterimis ir prostitucijos priežastys. Socialinis – demografinis prekybos moterimis ir prostitucijos aukų portretas. Moterų verbavimo būdai. Verbuotojai. Pagalba nuo prekybos moterimis ir prostitucijos nukentėjusioms moterims. Prevencinės programos. Pagalbos poreikis. Prevencijos, reintegracijos ir reabilitacijos programos, vykdomos Lietuvoje. Tarptautiniai teisės dokumentai, skirti kovai su žmonių prekyba. Tarptautinių teisės aktų, skirtų užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir prostitucijai, nuostatų įgyvendinimas Lietuvoje. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-09-04
 • Prevencija, kaip antras pagalbos lygmuo

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Pagalba kaip antras prevencijos lygmuo. Smurtas. Savižudybių prevencijos galimybės. Nusikaltimo prevencija. Išvados.
  Socialinis darbas, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-12-08
 • Priekabiavimo reiškinys tarp vaikų

  Įvadas. Priekabiavimo formos. Priekabiavimo priežastys remiantis J. Gilligan smurto teorija. Pasekmės aukai. Priekabiaujančio vaiko elgesio priežastys. Socialinio pedagogo pagalba. Pagalba skriaudėjui. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-01-26
 • Prieraišumo jausmas vaikystėje

  Įvadas. Prieraišumo teorijos ištakos. Prieraišumas kaip elgesys. Prieraišumo raida. Ankstyvoji globa. Nepažįstamos aplinkos teorija (NA). Prieraišumo tipai. Prieraišumo reikšmė. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2009-05-26
 • Prievarta ir smurtas prieš vaikus

  Vaikų patiriamas smurtas ir prievarta: kas, kam ir kaip teiks pagalbą Lietuvoje? Problemos sprendimo strategija ir taktika Lietuvoje. Kas teikia pagalbą smurtą patyrusiems vaikams? Kur teikiama pagalba? Kokia pagalba yra teikiama? Kas yra prievarta? Kas prievartauja vaikus? Kokios yra prievartos pasekmės? Ką vaikai turi žinoti apie prievartą ir savo teises? Ką vaikai pasakoja Vaikų linijos konsultantams? Keletas faktų apie seksualinę prievartą. Kaip vyksta seksualinė prievarta.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-10
 • Prievarta prieš vaikus šeimoje: priežastys ir prevencija

  Prievarta prieš vaikus šeimoje: priežastys ir prevencija. Emocinis ar fizinis smurtas šeimoje. Išnašos.
  Socialinis darbas, rašinys(4 puslapiai)
  2007-05-23
 • Priklausomybė nuo narkotikų ir prevencija

  PowerPoint pristatymas. Užsiėmimo tikslai. Kas yra narkotikai? Kad medžiaga būtų pripažinta narkotiku, ji turi atitikti tris kriterijus. Narkotikų vartojimo būdai. Narkomanija. Euforija. Psichinė priklausomybė. Tolerancija. Fizinė priklausomybė. Abstinencija. Narkotikų vartojimo priežastys. Biologinės priežastys. Psichologinės priežastys. Socialiniai veiksniai. Truputis istorijos. Narkotinių medžiagų rūšys.
  Socialinis darbas, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-06-12
 • Priklausomybės ligomis sergančių žmonių dvasinių poreikių tenkinimo svarba socialinę pagalbą teikiančiose institucijose

  Įvadas. Teorinė dalis. Holizmas. Holistinis požiūris medicinoje ir reabilitacijoje. Holistinis socialinio darbo suvokimas. Dvasinio gyvenimo reikšmė ir jo ypatumai. Priklausomybės samprata. Biologinės žalingas priklausomybes skatinančios priežastys. Psichologinės žalingas priklausomybes skatinančios priežastys. Socialinės žalingas priklausomybes skatinančios priežastys. pagalbą priklausomybės ligomis sergantiems žmonėms. Teikiančios institucijos. Tyrimo metodika. Išvados. Siūlymai ir rekomendacijos. Priedai (anketa). Išnašos.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(61 puslapis)
  2008-05-15
 • Priklausomybės nuo narkotikų priežastys, pasekmės, gydymas ir reabilitacija

  Tikslas: išanalizuoti priklausomybės nuo narkotikų priežastis, pasekmes, gydymą ir reabilitaciją. Santrauka. Pagrindinės sąvokos. Narkomanijos samprata. Narkomanijos priežastys. Priklausomybę narkotikams turintiems žmonėms būdinga. Socialinės priežastys. Draugų įtaka ir kitos priežastys. Narkotinių medžiagų sukeltos problemos. Narkotikų rūšys. Narkomanijos paplitimas Lietuvoje. Psichosocialinės pagalbos pasiūla priklausantiems nuo narkotikų. Prevencija. Prevencinės programos yra. Prevencinės programų efektyvumas. Reabilitacija. Psichosocialinės reabilitacijos samprata. Asmenys, vykdantys psichologinę socialinę reabilitaciją. Gydymo principai, metodai, etapai. Gydymo etapai. Programos, padedančios narkomanams gydytis. Metadono programa. "Daytop" programa. "Phoenix House" programa. Odyssey House programa. Haselos reabilitacijos programa. Haselos reabilitacijos programos etapai.
  Socialinis darbas, namų darbas(20 puslapių)
  2007-11-10
 • Priklausomų nuo alkoholio šeimų vaikų gyvenimo kokybės analizė

  Darbe demonstruojamos profesinės kompetencijos. Santrauka. Svarbių terminų žodynėlis. Įvadas. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Priklausomos nuo alkoholio šeimos kaip socialinė problema. Alkoholis, priklausomybė nuo jo. Tėvų alkoholizmo įtaka vaiko sveikatai. Vaiko emocinė būsena alkoholikų šeimoje. Tėvų alkoholizmo poveikis vaiko socialiniai brandai. Vaiko prisitaikymo prie aplinkos būdai. Suaugę alkoholikų vaikai. Paramos galimybės alkoholikų vaikams. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Priedai (1).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2006-12-03
 • Prikurtusiųjų psichologinė reabilitacija

  Įvadas. Psichoterapija ir pagrindinės jos kryptys. Psichoterapijos metodai. Psichoterapijos taikymas prikurtusiųjų reabilitacijai. LOR reabilitacinio centro duomenis. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2009-02-25
 • Probleminių šeimų moksleivių stereotipinių vertinimų ypatumai

  Įvadas. Šeima ir jos įtaka vaiko raidai. Pedagoginis požiūris, mokytojų vertinimai ir jų poveikis probleminių šeimų vaikams. Pedagogų požiūris ir vertinimai į probleminių šeimų vaikus. Pedagoginis poveikis probleminių šeimų vaikams. Visuomenės požiūris į probleminius vaikus. Kiekvienas žmogus yra individualybė. Tyrimas. Tyrimo metodika, tiriamieji. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais (10).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-01-05
 • Probleminių šeimų plitimo priežastys

  Įžanga. Probleminių šeimų plitimo priežastys. Socialinė parama šeimai. Socialinės paslaugos teikiamos probleminėms šeimoms. Socialinės paslaugos. Psichologiniai šeimos paramos modeliai. Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant paramą probleminėms šeimoms. Vienkartinės pašalpos raida Lietuvoje. Tyrimo planas.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-10-20
 • Problemos analizė (2)

  Problema: 70 metų neįgalus vyras gyvena Kauno rajone sename bendrabutyje, ketvirtame aukšte, vyras sunkiai vaikšto ir iš namų neišeina, gyvena apsileidęs, pas asmenį į namus dažnai renkasi benamiai kurie girtauja. Su dukterimi vyras susipykęs, daugiau artimųjų neturi. Hipotezės. Informacijos rinkimas. Gauta informacija. Informacijos analizė. Analizė. Išvados. Tikslai. Planas. Plano vykdymas. Plano įvertinimas.
  Socialinis darbas, analizė(2 puslapiai)
  2011-10-21
 • Problemos analizė: artimųjų netektis

  Problemos apibūdinimas. Netektį išgyvenančių vaikų grupės. Priežastys. Kas ir į ką turi atkreipti dėmesį? Galimos pasekmės. Specialistai ir jų atsakomybės.
  Socialinis darbas, analizė(6 puslapiai)
  2008-06-19
 • Problemos sprendimo procesas

  Problemos sprendimas pagal 7 etapus. Susirūpinusi mokykla susisiekė su socialiniu darbuotoju, kad 9 klasės mokinys Marius Grigas mokykloje pasirodo labai retai. Jis uždaras, nesikalba su mokytojais apie problemas, matosi, kad tėvai neturi pinigų, nes paauglys vaikšto vis su tais pačiais suplyšusiais drabužiais, neturi nei kuprinės, nei sąsiuvinių. Preliminarus problemos formulavimas. Informacijos rinkimas ir atranka. Informacijos analizė. Plano rengimas. Plano įgyvendinimas. Plano vertinimas.
  Socialinis darbas, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-11-28
 • Problemos sprendimo procesas socialinio darbo praktikoje

  Įvadas. Darbo tikslas atskleisti problemos sprendimo procesą socialinio darbo praktikoje. Socialinis darbas kaip problemos sprendimo procesas. Pagrindiniai požiūriai į problemų sprendimą socialiniame darbe. Problemų sprendimo proceso etapai. Socialinio darbo praktika ir problemos sprendimo procesas. Problemų sprendimo procesas kaip iššūkis praktiniam mokymui. Problemos sprendimo procesas ir rėmimosi asmens stiprybėmis kryptis. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-09-24
 • Profesinio konsultavimo darbo aplankas

  Įvadas. Pradinio mokymo mokytojai. Darbo aprašymas. Darbuotojų kvalifikacinės kategorijos. Darbuotojų gebėjimai. Darbo sąlygos. Atlyginimas. Perspektyva. Išsilavinimas. Mokymo arba studijų programos. Giminiškos specialybės. Papildomos informacijos šaltiniai.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-23
 • Projektas "Vaikai – mūsų ateitis"

  Įvadas. Trumpa informaciją apie projektą. Projektas "Vaikai – mūsų ateitis" skirtas Vaikų globos įstaigai "Gilė". Problema ir jos analizė. Projekto misija. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto dalyvių apibūdinimas. Projekto veiklos planas. Mėnuo. Savaitės. Projekto organizavimas ir įgyvendinimas. Projekto biudžetas. Išvados.
  Socialinis darbas, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-30
 • Projektas: "Būkime kartu"

  Projekto pavadinimas. Trumpa projekto santrauka. Projekto tikslinė grupė. Projekto įgyvendinimo vieta ir laikas. Projekto vykdytojas ir partneriai. Vizija. Misija. Strateginės veiklos kryptys. Projekto aprašymas. Situacijos atitinkamoje srityje apibūdinimas ir įvertinimas. Rizikos grupės vaikai. Jauno žmogaus socializacija. Šeima. Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas. Problema. Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos. Tikslas. Uždaviniai Veiklos. Projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimo keliai, būdai, metodikos, kitos projekte dalyvaujančios organizacijos. Veiklos planas. Projekte naudojami veiklos metodai. Projekto įgyvendinimo etapai ir terminai. Projekto terminai. Laukiami rezultatai. Rezultatų įvertinimo būdai ir kriterijai. Projekto tęstinumo galimybės. Informacijos apie projektą ir jo rezultatus sklaidos būdai. Projekto biudžetas. Projekto išlaidų sąmata. Informacija apie kitus rėmėjus ir jų paramą projekto įgyvendinimui.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-06-22
Puslapyje rodyti po