Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas

Socialinis darbas (787 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paslaugų tipai užimtumo problemoms spręsti

  Įvadas. Įstaigos ir organizacijos sprendžiančios užimtumo problemas. Lietuvos darbo birža. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Europos Sąjungos užimtumo skatinimas. Paslaugos ir programos užimtumui didinti. Ilgalaikio užimtumo nebuvimas. Jaunimo užimtumas. Vyresnio amžiaus žmonių užimtumas. Neįgaliųjų ir iš įkalinimo įstaigų grįžusių asmenų užimtumas. Kaimo užimtumas. Užimtumo problemų sprendimas Jonavos rajone. Išvados. Santrauka užsienio kalba.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-08-07
 • Patarimai socialiniam pedagogui

  Veiksmingą bendravimą skatinantys dalykai. Kaip prakalbinti vaikus. Ką apie tai galvoja vaikas. Būdai padedantys įveikti natūralius jausmus. Pasitikėjimo pelnymas. Sutarties sudarymas. Veiksmingi darbo metodai su jaunais nusikaltėliais. Veiksniai apibūdinantys intervencijos programas, mažinantys nusikalstamumą. Sunkumai, su kuriais susiduria pedagogai bendraudami su vaikais. Paauglių psichologinio atsparumo ugdymo programa. Agresyvus vaikas. Vaikai turintys asocialaus elgesio požymių. Kas vyksta, kai namų aplinka jam negali suteikti paramos ir saugumo? Kaip elgtis su hiperaktyviu vaiku klasėje.
  Socialinis darbas, konspektas(11 puslapių)
  2006-04-20
 • Pažintinė praktika: "Vaikų su negale centras"

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su išvardintomis įstaigomis, jose teikiamomis socialinio darbuotojo paslaugomis ir jų efektyvumu. Pažintinė praktika "Telšių vaikų su negalia centras". Bendra praktikos vietos charakteristika. Darbuotojai. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Klientų grupės. Socialinio darbuotojo uždaviniai ir pareigos. Centro vizija. Pažintinė praktika socialinė paramos ir rūpybos skyriuje. Bendra praktikos vietos charakteristika. Socialinių problemų sprendimo būdai ir metodai. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Socialinio darbuotojo veiklos galimybės institucijoje. Refleksyvioji patirties analizė. Išvados.
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2009-01-12
 • Pedagoginė-psichologinė mokinio charakteristika

  Trakų pradinės mokyklos 4 klasės mokinio Eriko charakteristika. Šio darbo tikslas: pažinti mokinio asmenybę, jo individualumą, apibendrinti surinktą medžiagą ir padaryti pagrįstas išvadas. Analizė. Išvados.
  Socialinis darbas, analizė(6 puslapiai)
  2008-10-13
 • Pensijų fondai ir su jais susijusios investicijos

  Įžanga. Pensijų fondai. Pensinio draudimo sistemos. Individualus pensijų kaupimas. Privati pensija kaip investicija. Finansų analitikų asociacijos parengta 2005 metų antrojo ketvirčio II pakopos pensijų fondų investicinių rezultatų apžvalga. Kaip išsirinkti fondą? Kaip pasirinkti investicinę bendrovę? Kas yra valiutos rizika? Kaip sužinoti akcijų fondo rezultatus? Lietuvos respublikos pensijų fondas ir pensijų sandara. Minimalios pensijos. Pensijos, susijusios su buvusiomis pajamomis. Kaupiamųjų pensijų sistema. Pensijų kaupimo fondai skelbia mokesčius. Dabartinė Lietuvos pensijų sistema. Išvados. Priedai (2).
  Socialinis darbas, referatas(24 puslapiai)
  2007-03-19
 • Perdegimo sindromas socialiniame darbe

  Įvadas. Tikslas – analizuoti perdegimo sindromą socialiniame darbe. Perdegimo sindromo samprata socialiniame darbe. Perdegimo sindromo teoriniai modeliai. "Perdegimo" sindromo profilaktika. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-07-31
 • Piktnaudžiaujančių alkoholiu tėvų vaikas

  Įvadas. Tėvų alkoholizmo poveikio vaikams veiksniai. Vaikų reakcija į tėvų alkoholizmą skirtingais amžiaus tarpsniais. Piktnaudžiaujančioms alkoholiu šeimoms būdingi tarpusavio santykiai. Vaikų auklėjimo būdai. Piktnaudžiaujančių alkoholiu tėvų vaiko prisiimami vaidmenys šeimoje. Ryšys tarp tėvų piktnaudžiavimo alkoholiu ir blogo elgesio su vaiku. Pagalba piktnaudžiaujančių alkoholiu tėvų vaikams. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2007-03-01
 • Piliečių dalyvavimas bendruomenės veikloje ir sprendimų priėmime

  PowerPoint pristatymas. Vietos bendruomenė. Pagrindinės sąvokos. Bendruomeniškumas, kas tai? (2) Bendruomeniškumo bruožai. Pozityvūs ir negatyvūs bendruomeniškumo aspektai (2). Kas tai yra piliečių dalyvavimas vietos gyvenime. Universalaus dalyvavimo principai (Redfordas E.S., 1969) Piliečių dalyvavimo sėkmė priklauso nuo. Piliečių dalyvavimas naudingas. Kodėl piliečių dalyvavimas naudingas administracijai. Kodėl piliečių dalyvavimas naudingas politikams? Kodėl piliečių dalyvavimas naudingas piliečiams? Piliečių pasyvumo priežastys. Kaip pasiekti norimą rezultatą? Visuomenės tikslinės grupės. Visuomenės informavimo priemonės. Pagrindiniai žmonių dalyvavimo visuomeninėje veikloje principai (5).
  Socialinis darbas, pristatymas(23 skaidrės)
  2008-12-12
 • Pokalbio ypatumai socialiniame darbe

  Įvadas. Socialinio darbo samprata. Socialinis darbas – kaip profesinė veikla. Socialinio darbo tikslai, funkcijos, sritys. Klientas – kaip esminis socialinio darbo pagalbos veiklos objektas. Pokalbis socialiniame darbe. Pokalbio sąlygos. Pokalbio kompetencijos. Klausymas. Klausinėjimas. Stebėjimas. Pokalbio etapai. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-10-13
 • Poreikio kaimo socialinėms paslaugoms Elektrėnų savivaldybėje tyrimas

  Įvadas. Kaimo socialinių paslaugų organizavimo teoriniai pagrindai. Socialinių poreikių samprata ir esmė. Socialinių paslaugų teikimas. Socialinės paslaugos Lietuvoje. Poreikių socialinėms paslaugoms Elektrėnų savivaldybėje tyrimas. Maitinimo organizavimas. Specialiojo transporto organizavimas ir aprūpinimas kompensacine technika. Neįgaliųjų būsto ir aplinkos pritaikymo bei sveikatos priežiūros ir pagalbos namuose paslaugos. Globos paslaugos. Kitos paslaugos. Savivaldybės gyventojų poreikio socialinėms paslaugoms tyrimas. Socialinių paslaugų planavimas. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-12-22
 • Pozityvioji socializacija

  Įvadas. Socializacijos proceso sąlygos ir eiga. Pozityviosios socializacijos sąvoka. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-08-28
 • Pradinės praktikos ataskaita: Valstybinio Socialinio Draudimo Fondas (SoDra), Ukmergės skyrius

  Įvadas. Tikslai: Gebėti diagnozuoti individo, grupės, bendruomenės socialinę problemą, analizuoti ir vertinti situaciją vadovaujant praktikos vadovui institucijoje. Gebėti numatyti problemų sprendimo strategijas, alternatyvas, analizuoti ir vertinti pagalbos veiksmingumą. Praktikos vietos analizė. Institucijos paskirtis. Paslaugų pobūdis. Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo (VSDF) valdybos Ukmergės rajono teritorinis skyrius vykdo šias funkcijas. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Institucijų bendradarbiavimo schema. Darbo organizavimas. Teisinis pagrindas. Pensijų kaupimo sistemą reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybės nutarimai. Sprendžiamos socialinės problemos. Klientų problemos. Darbuotojai. Apibendrinimas. Darbas praktikos metu. Darbo eiga. Veiklos rezultatai ir savirefleksija. Išvados. Pasiūlymas. Priedai (3).
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(23 puslapiai)
  2009-06-19
 • Praktikos analizė: Šiaulių miesto Globos namai

  Praktikos vietos pristatymas. Šios įstaigos funkcijos. Šiaulių miesto savivaldybės globos namų valdymo struktūra. Kliento poreikių įvertinimas. Pomėgiai. Savarankiškumas. Veikla. Tarpininkavimas. Įgūdžiai. Parama. Ataskaita – socialinio darbo praktikos dienoraštis. Darbo su atveju aprašymas. Pirminių duomenų rinkimas. Klientės problemos sprendimo strateginis planas. Pildytų dokumentų analizė.
  Socialinis darbas, namų darbas(13 puslapių)
  2006-03-20
 • Praktikos ataskaita: Mažeikių specialioji mokykla

  Socialinis darbas su neįgaliais asmenimis. Įvadas. Etnografinis tyrimas. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti tėvų vaidmenį neįgalaus vaiko ugdymo procese, ar tėvai bendradarbiauja su specialistais. Neįgaliųjų vaikų grupės ugdymo užsiėmimai. Individualus darbo su neįgaliu vaiku planas ir jo realizavimas. Renginio organizavimas.
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2010-02-17
 • Praktikos ataskaita: Motinos ir vaiko pensionas

  Įvadas. Ataskaita. Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas. Pensiono pagrindiniai veiklos uždaviniai. Moterims ir jų vaikams teikiamos šios paslaugos. Personalas. Klientai. Darbo metodai. Ateities planai. darbas praktikos metu. Pasiūlymai. Klausinėjimo apie SPM principai. Klausimai apie SPM. Kaip reaguoti į pacienčių atsakymus. Personalo susirūpinimo skatinimas. Moterų saugumas. Konfidencialumas. Jautrumas žmogui ir problemai. Personalo vaidmuo. Pagalbos tęstinumo užtikrinimas. Nukreipimas.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-06
 • Praktikos ataskaita: socialinių paslaugų centras

  Etnografinis tyrimas. Užsiėmimai grupei. Individualus darbas. Renginys. Individualus planas. Renginys.
  Socialinis darbas, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-04-18
 • Praktikos ataskaita: Šiaulių vaikų globos namai

  Pagrindinė veikla. Vaikų globos namų pareigos. Kliento atvejo aprašymas. Kaip spręsti problemas planas, programa.
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2007-01-24
 • Praktikos ataskaita: Telšių vaikų globos namai

  Bendra praktikos vietos charakteristika. Įvadas. Bendra praktikos vietos charakteristika. Institucijos paskirtis, pavaldumas, vizija, tradicijos. Veiklos organizavimas, darbo metodai. Klientai, jų problemos, poreikiai. Darbuotojai. Socialinio darbuotojo uždaviniai ir pareigos. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir organizacijomis. Veiklos perspektyvos, lūkesčiai. Išvados.
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2007-10-31
 • Praktinės veiklos ataskaita: Ilguvos pensionatas

  Įvadas. Praktikos vietos veiklos analizė. Organizacijos vizija, misija, uždaviniai, teikiamos paslaugos. Žmogiškieji ištekliai. Materialiniai resursai. Socialinės politikos įtaka organizacijai ir klientams. Asmeninės veiklos praktikoje aprašymas ir analizė. Individualus darbas su klientu, pagalbos proceso planavimas. Darbas grupėje. Laisvalaikio užimtumo organizavimas. Asmeninės jausmų refleksijos analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Socialinis darbas, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2010-02-23
 • Pranešimas: Šeimos struktūros pokyčiai ir jų pasekmės vaikams

  Tikslas - supažindinti mokinių tėvus su šeimos struktūros pokyčiais ir jų pasekmėmis vaikams. Uždaviniai. Darbo forma. Klausytojai. Užsiėmimo vieta. Laikas. Trukmė. Numatomi rezultatai. Projekto rengėjas. Aprašymas. 12.00 val. pasisveikinimas, prisistatymas ir įžanga. 12.15 val. skaitomas pranešimas, rodomos skaidrės. 13.50 val. atsisveikinimas, padėkojimas už dalyvavimą.
  Socialinis darbas, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-10-27
Puslapyje rodyti po