Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo kursiniai darbai

Socialinio darbo kursiniai darbai (90 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šeimos, vaikų ir jaunimo rėmimo politika Lietuvoje

  Įvadas. Paramos šeimai politikos samprata. Paramos šeimai politikos formavimo etapai. Paramos šeimai politikos priemonių tipai. Paramos šeimai politikos plėtra Lietuvoje. Šiuolaikinės paramos šeimai politikos Lietuvoje formavimo patyrimas. Paramos šeimai poreikį Lietuvoje sąlygojantys veiksniai. Statistikos duomenys. Vaikus auginančių šeimų rėmimo programos – tikslai, principai, struktūra. Vaikų globa ir rūpyba Lietuvoje. Vaikus remiančios organizacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-12-17
 • Tėvų (arba vieno iš jų) išvykimo dirbti į užsienį pasekmės 15-16 metų moksleivių elgesiui ir emocijoms

  Santrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas – Išsiaiškinti tėvų išvykimo dirbti į užsienį pasekmes vaikų gyvenimo sąlygoms ir elgesiui. Lietuvos piliečių emigracijos tendencijos. Galimos masinės emigracijos pasekmės. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Tėvų (arba vieno iš jų) išvykimo dirbti į užsienį įtaka vaikų socializacijai. 15-16 metų amžiaus vaikų ypatumai. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo objektas – Vaikų, kurių tėvai (arba vienas iš jų) išvykę dirbti į užsienį, elgesys ir emocijos. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-05-06
 • Trys socialinio darbo dešimtmečiai Prancūzijoje: nuo valstybės, kurioje saugumas siejamas su socialine apsauga iki "neįtvirtinto modernumo" valstybės

  Modulio Lyginamoji socialinio ugdymo teorija ir praktika kursinis darbas. Įvadas. Du socialinio darbo dešimtmečiai Prancūzijoje: nuo valstybės, kurioje saugumas siejamas su socialine apsauga iki "neįtvirtinto modernumo" valstybės. Požymiai, rodantys socialinio darbo "Identiškumo krizę". Valstybės decentralizacija ir nauji reikalavimai socialiniam darbuotojui. Nauji akcentai. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-01-12
 • Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencinės programos – viena iš socialinio pedagogo veiklos sričių

  Kursinio darbo pirminė literatūros analizė. Įvadas. Nusikalstamumo aktualumas. Nusikalstamumo prevencijos apibūdinimas. Socialinio pedagogo veikla. Pabaiga. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-06-14
 • Vaikų suicidijos prevencija mokykloje

  Įvadas. Vaikų vieta šeimoje. Šeima – pagrindinė institucija. Smurtas šeimoje. Vaikas ir mokykla. Mokykla vaiko gyvenime. Kodėl vaikai taip elgiasi? Paauglių tarpasmeniniai santykiai, bendravimo problemos. Mokyklinio jaunimo laisvalaikio problemos. Masinių informavimo priemonių dvejopa pozicija. Savižudybės. Savizudybė - smurto šeimoje pasekmė? Kodėl žmonės bando nusižudyti? Savižudžių dvasinė būsena. Kaip atpažinti žmogų, ketinantį nusižudyti? Kaip užmegzti kontaktą su asmeniu, galvojančiu apie savižudybę ar mėginusiu nusižudyti? Kaip bendrauti su tokiu žmogum? Ko nedaryti? Mitai ir tiesos apie savižudybę. Savižudybės problemos mastai. Požiūris į savižudybę. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-11-09
 • Vaikų, augančių globos namuose, santykiai su bendraamžiais

  Įvadas. Vaikų tarpusavio bendravimas. Patyčios ir priekabiavimas. Vaiko atskyrimo nuo šeimos įtaka socializacijai. Asociali šeima. Smurtą patyrę vaikai. Fizinio smurto žala. Emocinio smurto žala. Rekomendacijos darbui su vaikais turinčiais bendravimo sunkumų. Socialinių tarnybų ir pedagoginių – psichologinių tarnybų darbas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-06-05
 • Visuomenės nuostatos psichikos ligomis sergančių asmenų atžvilgiu

  Įvadas. Nuostatų samprata. Kas yra psichikos sutrikimai? Psichinės ligos. Visuomenės nuostatas formuoja masinės informavimo priemonės. Vyresnių žmonių nuostatos į psichikos ligomis sergančius asmenis. Statistiniai duomenys apie požiūrį į psichinius ligonius. Tyrimo charakteristika.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2012-01-20
 • Visuomenės požiūris į įvaikinimą: Kauno miesto gyventojai

  Visuomenės (Kauno m. gyventojų) požiūris į įvaikinimą. Santrauka. Įvadas. Trumpa įvaikinimo istorijos apžvalga. Įvaikinimo apibrėžimas. Tikslas. Įvaikinimo trikampis. pagrindinės įvaikinimo problemos lietuvoje. Įvaikinimo skatinimas. Faktoriai, formuojantys visuomenės nuomonę apie įvaikinimą. genetinis paveldimumas ir įvaikinimas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-09-18
 • Vokietijos ir Lietuvos konstitucinių teismų lyginamoji analizė

  Įvadas. Istorinės aplinkybės. Sudėtis. Funkcijos ir įgaliojimai. Konstitucinis Teismas ir teisė. Konstitucinis Teismas ir politika. Konstitucinės priežiūros institucijų vieta valstybių valdžios sistemoje. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-04-25
 • Žmonių su negalia tyrimas: UAB "Elkada"

  Įvadas. Darbo temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodika. Asmuo turintis klausos negalią šiuolaikinėje visuomenėje. Klaidingos nuomonės apie sutrikusios klausos asmenis. Panevėžio UAB "Elkada". Bendrovės aprašymas. UAB "Elkada" personalas. UAB "Elkada" darbuotojai (su klausos negalia). Tiriamojo darbo aprašymas ir analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-06-01
Puslapyje rodyti po