Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo kursiniai darbai

Socialinio darbo kursiniai darbai (90 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • "Vaikų palikimo" prevencinė veikla Lietuvoje

  Įvadas. Šeima Lietuvoje. Politinė atmosfera Lietuvoje. Šeima – tai pagrindinė visuomenės ląstelė. Vaiko globos pagrindinės sąvokos. Lietuvos Respublikos 2004 – 2006 nacionalinės kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų planas. Skurdas ir žalingi įpročiai. Pagalba pažeidžiamiems asmenims. Pagalba asmenims patyrusiems smurtą šeimoje. Žmonių užimtumo didinimas. Statistiniai duomenys. Nedarnios šeimos pagrindinis beglobių vaikų gausėjimo šaltinis. Pedagoginė įtaka vaikui. Rizikos grupės vaikai. Beglobis vaikas ir visuomenė. Vaikas, kurio nelaukiama. Socialinė parama vaikui ir šeimai.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-09-08
 • Agresijos prevencija mokykloje: Lietuvos ir užsienio šalių patirtis

  Delinkventinės pedagogikos kursinis darbas. Įvadas. Agresija. Agresyvus vaikas. Žiniasklaida ir agresyvus elgesys. Švietimo ministerijoje aptartos agresijos mažinimo mokyklose priemonės. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-15
 • Alkoholizmas ir visuomenė

  Įvadas. Alkoholizmas ir visuomenė. Visuomenių organizacijų veikla kovojant su alkoholizmu. Alkoholio prevencijos programų Švedijos patirtis. Nelegalus alkoholio verslas ir alkoholizmas. Programos ir jų finansavimas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-10-26
 • Alkoholizmas kaip socialinė problema

  Įvadas. Alkoholis ir jo veikimas. Alkoholizmas. Alkoholizmas ir jo atsiradimo prielaidos. Alkoholizmo požymiai ir stadijos. Alkoholio poveikis organizmui. Alkoholio vartojimas paauglių tarpe. Moterų alkoholizmas. Alkoholinė degradacija. Socialinė alkoholizmo žala. Alkoholizmo gydymas. Alkoholizmo, kaip socialinės problemos, tyrimas. Išvados. Priedai (3).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-11-14
 • Alkoholizmo problema paauglystėje

  Santrauka. Įvadas. Paauglystės amžiaus tarpsnio ypatumai. Alkoholizmo problema teoriniu aspektu. Alkoholizmo samprata. Alkoholizmo požymiai bei pagalba alkoholikui. Alkoholio poveikis, žala. Vaikų alkoholizmo ypatumai. Motyvai skatinantys paauglius vartoti alkoholį. Paauglių, jaunimo alkoholinei ligai būdingi ypatumai. Vaikų įsitraukimo į alkoholinių gėrimų vartojimą lygiai. Piktnaudžiavimo alkoholiu prevencija. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-09
 • Ankstyvosios prevencijos programos rizikos grupių vaikams

  Įvadas. Socialinės paramos programos paskirtis. Alkoholio ir narkomanijos prevencija. Fizinė prievarta prieš vaikus. Seksualinis vaikų išnaudojimas. Ankstyvosios prevencijos programos rizikos grupių vaikams. Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programa. Vaikų prievartos prevencija ir intervencija. Psichinės sveikatos profilaktinė pagalba vaikų globos namams. Reabilitacinė pagalba linkusiems nusikalsti paaugliams. Psichinės sveikatos profilaktinė pagalba vaikų globos namams. Tarpdisciplininės paslaugos vaikams, patyrusiems prievartą, programa. Hiperaktyvumo ir dėmesio trūkumo programa. Specializuota pagalba prievartą patyrusiems vaikams. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-04-04
 • Apskričių vaidmuo, įgyvendinant socialines paslaugas

  Įvadas. Socialinės paslaugos, jų tikslai. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų finansavimas ir apmokėjimas. Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra. Apskričių teikiamos socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų skyrimas. Kauno ir Alytaus apskričių viršininkų administracijų 2004 metų veiklos socialinėje apsaugoje palyginimas. Išvados. Santrauka. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-01-01
 • Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, resocializacijos galimybės

  Statistiniai duomenys apie pataisos inspekcijas. 2002m. statistiniai duomenys apie pataisos inspekcijas. 2003m. statistiniai duomenys apie pataisos inspekcijas. Nuteistųjų resocializacija. Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa. Socialinės reabilitacijos programos. Kauno miesto ir rajono pataisos inspekcijos. vykdoma nuteistųjų resocializacija. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-10-04
 • Bendruomenės sveikatos priežiūra: komandinis darbas

  Įvadas. Pirminės sveikatos priežiūros samprata. Bendruomenės indėlis į pirminę sveikatos priežiūrą. Bendruomenių tipai. Komandinio darbo principai. Komandos struktūra. Kaip sukurti veiksmingą komandą Pagrindiniai vaidmenys komandoje. Komandos veiklą įtakojantys veiksniai. Komandinis darbas pirminėje sveikatos priežiūroje. PSP komandos vaidmenys. PSP komandos narių funkcijos. Darbo bendruomenėje organizavimo principai. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Bendruomenės slauga. Bendruomenės sveikatos ugdymas. Slaugytojo ir socialinio darbuotojo bendradarbiavimo problemos. Išvados. Santrauka. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-02-20
 • Bihevioristinis socialinio darbo modelis ir jo taikymo atvejai socialinio darbo praktikoje

  Įvadas. Biheviorizmo atsiradimas. Pagrindiniai atstovai ir jų teorijos. I. Pavlov klasikinio sąlygojimo teorija. B.F. Skinner operantinio sąlygojimo (determinavimo) teorija. Klasikinio ir operantinio sąlygojimo lyginimas. E.L. Thorndike veikla. J.B. Watson veikla. A. Bandūra – socialinio išmokimo teorija. Individo elgesys ir pastiprinimo sąveika. Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Reakcijos sąlygojimo teorijos taikymas socialiniame darbe. Operantinio determinavimo teorijos taikymas socialiniame darbe. Socialinio išmokimo teorijos taikymas socialiniame darbe. Atvejo aptarimas. Biheviorizmo teorijos stipriosios ir silpnosios savybės. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2012-02-06
 • Dailės terapijos metodo reikšmė, dirbant su autizmu sergančiais vaikais

  Įvadas. Autizmo sutrikimas. Autizmo sapratos raida. Autizmo priežasčių aiškinimo apžvalga. Autistiško vaiko elgesys. Šeimų, auginančių autistą vaiką, psichosocialinės problemos. Patarimai, kaip bendrauti su autistu. Dailės terapijos metodo taikymas autizmu sergančiam vaikui. Dailės terapijos istorija. Dailės terapijos praktinis taikymas. Socialinio darbuotojo vaidmuo. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2011-11-04
 • Deviacijos problemų sprendimo gairės

  Įvadas. Tikslas. Išsiaiškinti deviacijos sprendimo būdus ir metodus. Paauglių deviantinio elgesio ypatumai. Asocialaus ir deventinio elgesio samprata. Paauglių deviantinio elgesio priežastys. Nusikalstamumas kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Nusikalstamumo socialiniai veiksniai. Nusikaltusių nepilnamečių charakterio ir elgesio bruožai. Nepilnamečių nusikaltimų prevencijos priemonių sistema. Ugdomojo – prevencinio poveikio lygiai. Nepilnamečių nusikaltimų prevencijos priemonių analizė. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-04-07
 • Elgetavimas kaip socialinė problema

  Terminai ir sąvokos. Įvadas. Skurdas kaip socialinė problema. Elgetos ir visuomenė XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje Švietimo idėjos ir visuomenės pastangos eliminuoti elgetavimą. Valdžios politika elgetų atžvilgiu. Visuomenės požiūris į elgetas. Socialinė globa parapijose. Parapijos prieglauda ir jos gyventojai elgetos. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-12-17
 • Europos Sąjungos (ES) ir šalių narių šeimos politikos: šeimos modelių kaita, socialinės politikos tikslai ir priemonės

  Įvadas. Šeimos samprata. Šeima Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Šeima Lietuvoje. Socialinės politikos plėtra Europos Sąjungoje. Šeimos politikos samprata. Trijų šalių palyginamasis tyrimas. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-03-12
 • Gatvės vaikai (3)

  Įvadas. Gatvės vaikai – vaikai be šeimos. Socialinio darbuotojo vaidmuo dirbant su gatvės vaikais. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-03-30
 • Gatvės vaikų aplinkos veiksniai, elgesio raiška ir galimi pavojai

  Įvadas. Gatvės vaiko samprata. Gatvės vaiko apibrėžimas. Gatvės vaikų problematika. Aplinkos veiksniai, lemiantys gatvės vaikų atsiradimą. Šeimos socialinis nuosmukis ir pokyčiai. Gatvės vaiko galimybės mokykloje. Socializacija tarp bendraamžių. Pavojai, kylantys gatvės vaikams. Seksualinė, fizinė, emocinė prievarta prieš gatvės vaikus. Prekyba gatvės vaikais. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo tendencijos. Pagalba gatvės vaikams. Socialinio pedagogo pagalba gatvės vaikams. Organizacijos, padedančios gatvės vaikams. Tyrimo metodika. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Pirmojo kiekybinio tyrimo analizė. Antrojo kiekybinio tyrimo analizė. Išvados. Pasiūlymai.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-03-15
 • Grupinio darbo metodas ir grupinis darbas su rizikos grupėmis

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Socialinio darbo metodo samprata. Grupinio darbo metodo samprata. Darbuotojo ir grupės sąveika. Psichoterapinių grupių įvairovė. Psichoterapinės grupės tikslo realizavimo būdų požiūriu. I.D. Yalomo 11 svarbiausi grupės psichoterapiniai veiksniai. Grupės formavimas. Grupinis darbas su rizikos grupėmis. Rizikos grupė – gatvės vaikai. Rizikos grupė - narkomanai. Rizikos grupė – alkoholikų vaikai. Rizikos grupė – moterys, patiriančios smurtą šeimoje. Išvados. Summary (anglų kalba). Sąvokų žodynėlis.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-26
 • Grupinio darbo metodas ir grupinis darbas su rizikos grupėmis (2)

  Įvadas. Socialinio darbo metodo samprata. Grupinio darbo metodo samprata. Situacijos, kurioms dažniausiai reikia taikyti grupinio darbo metodą. Psichoterapinių grupių įvairovė. Psichoterapinės grupės tikslo realizavimo būdų požiūriu. I.D. Yalom išskyrė 11 svarbiausių grupės psichoterapinių veiksnių. Grupės formavimas. Socialinių paslaugų klientų grupės. Grupinis darbas su rizikos grupėmis. Rizikos grupė - gatvės vaikai. Grupinio darbo metodas dirbant su gatvės vaikais. Rizikos grupė - narkomanai. Grupinio darbo metodas dirbant su narkomanais. 5 elgesio keitimo stadijos. Darbo su priklausomybe sergančiais asmenimis etapai. Priklausomybės nuo narkotikų veiksmingo gydymo principai. Rizikos grupė - alkoholikų vaikai. Grupinio darbo metodas dirbant su alkoholikų vaikais. Rizikos grupė - moterys, patiriančios smurtą šeimoje. Grupinio darbo metodas dirbant su moterimis patiriančiomis smurtą šeimoje. Organizacijos, kurios dirba su smurtą patiriančiomis moterimis. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-05-17
 • Įvaikinimo teisiniai pagrindai

  Įvadas. Darbo tikslai yra atskleisti įstatymų, reglamentuojančių įvaikinimą, raidą po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje, nurodyti, išanalizuoti, teisės aktus ir apibendrinti įvaikinamų vaikų, tikrųjų tėvų ir įvaikintojų teises ir interesus, jų gynybos būdus bei priemones.Informacijos šaltinių apžvalga. Istorinė įvaikinimo tradicijų raida pasaulyje. Teisės aktų, reglamentuojančių įvaikinimo tvarką, raida, atkūrus Lietuvos respublikos nepriklausomybę. Materialiosios teisės aktai. Procesinės teisės aktai. Reikalavimai vaikui ir būsimiems įtėviams. Vaikai, kuriuos leidžiama įsivaikinti. Asmenys, kurie gali įsivaikinti Įvaikinamo vaiko, tėvų ir įvaikintojų teisės bei pareigos. Tėvų sutikimas įvaikinti. Vaiko sutikimas įvaikinti. Įvaikintojo sutuoktinio sutikimas įvaikinti. Įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos funkcijos. Pasirengimo įvaikinti patikrinimas. Duomenų apie įvaikinamą vaiką pateikimas. Įvaikinimo apskaita. Įvaikinimo bylos teisminio nagrinėjimo tvarka. Prašymų įvaikinti nagrinėjimas. Įvaikinimo konfidencialumas. Vaiko perkėlimas į šeimą iki įvaikinimo. Įvaikinimas užsieniečiams ir užsieniečių vaikų įvaikinimas. Pirmenybė įvaikinti. Įvaikinimas užsieniečiui. Įvaikinimo, atlikto užsienio valstybėje, pripažinimas. Vaikų, užsienio valstybės piliečių, įvaikinimas. Įvaikinimo teisinės pasekmės ir registracija. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(41 puslapis)
  2010-09-24
 • Konfliktinių situacijų sprendimo modeliai globos įstaigose

  Įvadas. Tikslas – atskleisti konfliktinių situacijų sprendimo modelius globos įstaigose. Konflikto samprata, tipai, struktūra. Konflikto sąvoka. Tarpasmeninių konfliktų tipai. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Tarpasmeninių konfliktų tipai. Pokyčiai senatvėje bei jų įtaka bendravimui. Gyvenimo sąlygos įtakojančios konfliktų atsiradimą. Globos įtaka seno žmogaus savivertei. Gyvenimo globos įstaigoje ypatumai. Praktinė dalis. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-10-29
Puslapyje rodyti po