Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo kursiniai darbai

Socialinio darbo kursiniai darbai (90 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinės atskirties problema Lietuvoje

  Įvadas. Teorinė dalis. Marginalizacija ir socialinė izoliacija. Socialinės problemos Lietuvoje. Skurdas Lietuvoje. Skurdo mažinimas. Užimtumo politika Europos sąjungoje. Socialinė politika ir socialinė apsauga Lietuvoje. Socialinės atskirties grupės. Neįgaliųjų socialinė atskirtis. Pagyvenę žmonės kaip socialinė atskirtis. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-04-24
 • Socialinės paramos (pašalpų ir paslaugų) gavėjai: faktinė padėtis ir raidos tendencijos

  Įvadas. Socialinės paramos sistema Lietuvoje. Piniginė parama. Socialinės paslaugos. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialios socialinės paslaugos. Pagrindiniai Lietuvos respublikos teisiniai aktai, reglamentuojantys socialinių paslaugų teikimą. Socialinės paslaugos teikiamos Biržų rajono Socialinės paramos skyriuje. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Piniginė parama. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-09-21
 • Socialinės paslaugos — socialinės paramos dalis

  Įvadas. Socialinės paslaugos. Bendrosios socialinės paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Stacionarios socialinės paslaugos. Nestacionarios socialinės paslaugos. Poreikio paslaugoms nustatymas. Išvados ir apibendrinimai.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-05-08
 • Socialinės paslaugos ir socialinės rizikos

  Įvadas. Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų reikšmė ir vertinimas. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų organizavimas. Socialinės rizikos. Socialinė atskirtis. Rizikos grupė – asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų. Pataisos inspekcijų svarba teikiant socialines paslaugas asmenims, išėjusiems iš įkalinimo vietų. Savivaldybių vaidmuo teikiant socialines paslaugas asmenims, išėjusiems iš įkalinimo vietų. Darbo birža ir jos vaidmuo teikiant socialines paslaugas asmenims, išėjusiems iš įkalinimo vietų. Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas, teikiant socialines paslaugas asmenims, išėjusiems iš įkalinimo vietų. Rizikos grupė - benamiai. Benamystės samprata ir formos. Benamystės priežastys. Pagalba benamiams. Išvados. Summary. Priedai (3).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-11-06
 • Socialinės rizikos šeimos (2)

  Įvadas. Socialinės rizikos šeimos samprata. Šeimos teisės samprata ir principai. Socialinės rizikos šeimos veiksniai. Socialinės rizikos šeimoms pagalbos sistema. Socialinės rizikos šeimų situacija Lietuvoje. Socialinės rizikos šeimos duomenų analizė. Apklausos duomenų analizė. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2011-11-04
 • Socialinio darbo ypatumai su sutrikusio intelekto vaikais ir jaunuoliais

  Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Metodai. Naudojami terminai. Pagrindinės psichinių negalių rūšys bei jų charakteristikos. Skirtingų lygių intelekto sutrikimai. Neįgalaus vaiko ugdymas. Specialiųjų poreikių vaikų veiksmų ir elgesio korekcijos ypatumai. Socialinio darbo svarba su specialiųjų poreikių vaikais ir jaunuoliais. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-12-30
 • Socialinio darbuotojo veikla su agresyvaus elgesio vaikais ugdymo institucijoje

  Įvadas. Vaikų agresyvus elgesys. Agresyvumas ir jį aiškinančios teorijos. Agresijos formos. Agresyvaus vaiko bruožai. Vaikų agresyvų elgesį skatinantys veiksniai. Individualūs ir šeimos veiksniai. Ugdymo institucijos veiksniai. Socialinio darbuotojo veikla su agresyvaus elgesio vaikais ugdymo institucijoje. Ugdymo institucijos veiklos principai. Socialinio darbuotojo veikla ugdymo institucijoje. Socialinio darbuotojo veikla su agresyvaus elgesio vaikais ugdymo institucijoje. Socialinio darbuotojo veiklos su agresyvaus elgesio vaikais tyrimas. Tyrimo pristatymas. Anketos pristatymas. Atlikto tyrimo rezultatai. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-02-27
 • Socialinio pedagogo darbas su šeima

  Įvadas. Socialinio pedagogo darbas su šeima. Šeimos samprata. Nepilnos šeimos samprata. Socialinio pedagogo edukacinė pagalba nepilnai šeimai.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-04-17
 • Socialinio pedagogo darbas su vaikais, patyrusiais vyresniųjų seksualinę prievartą

  Įvadas. Seksualinio smurto prieš vaikus problemos situacija Lietuvoje 2004 - 2005m. Vaiko teisių apsaugos tarnybos vaidmuo teikiant pagalbą nukentėjusiam vaikui. Kas yra seksualinis smurtas? Seksualinės prievartos apibrėžimas. Seksualinės prievartos formos. Viskas apie prievartautojus. Normalus ir susirūpinimą keliantis vaikų elgesys. Koks seksualinis elgesys būdingas skirtingo amžiaus vaikams? Kada reikia susirūpinti vaikų seksualiniu elgesiu? Seksualinės skriaudos požymiai. Šeimos, kurioje vyksta skriauda požymiai. Seksualinės skriaudos padariniai. Kodėl vaikai nesako, jog yra seksualiai išnaudojami? Kodėl vaikai galų gale pasisako apie patirtą ir patiriama prievartą? Kai vaikas praneša apie seksualinę prievartą. Kaip elgtis vaiko seksualinio išnaudojimo atveju? Kaip vaikas pasisako apie patirtą prievartą? Vaiko seksualinio išnaudojimo įtarimas. Vaiko seksualinio išnaudojimo atskleidimas. Kaip kalbėti su vaiku, jei jis atskleidė, jog buvo prievartaujamas? Ko nereikia daryti? Patyrusiam prievartą vaikui reikia. Pradinis seksualinės prievartos fakto tyrimas. Individuali pagalba vaikui. Pagalba šeimai. Socialinių pedagogų funkcijos. Tarpininko ir gynėjo funkcija. Jūsų vaidmuo, kaip socialinio pedagogo ar tiesiog žmogaus, padedant vaikui prabilti apie prievartą. Ką aš galiu padaryti, kad vaikas išvengtų seksualinės prievartos. Kur kreiptis, jei vaikas patyrė seksualinę prievartą? Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(40 puslapių)
  2006-11-27
 • Socialinio pedagogo pagrindinės veiklos sritys

  Įvadas. Socialinis pedagogas, jo funkcijos ir asmenybės bruožai. Socialinio pedagogo samprata. Socialinių pedagogų teisės ir pareigos. Socialinio pedagogo profesinės savybės. Socialinis pedagogas profesinėje mokykloje. Profesinių mokyklų vadovų požiūris į socialinio pedagogo veiklą. Socialinio pedagogo darbo palyginimas bendrojo lavinimo ir profesinėje mokykloje. Socialinio pedagogo vykdomos prevencinės programos. Socialinio pedagogo pagrindinės veiklos sritis Zarasų žemės ūkio profesinėje mokykloje. Socialinių paslaugų organizavimas. Darbas su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais moksleiviais. Prevencinės veiklos organizavimas. Veiklos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas. Socialinio pedagogo pagrindinės funkcijos Zarasų žemės ūkio mokykloje. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-03-01
 • Socialinio pedagogo veikla šalinant mokyklos nelankymo priežastis

  Įvadas. Mokymosi motyvacijos silpnėjimo priežastys. Asmeninės nenoro mokytis priežastys. Priežastys glūdinčios šeimoje. Priežastys glūdinčios mokykloje. Priežastys glūdinčios visuomenėje. Mokyklinio kurso kartojimas. Socialinio pedagogo veikla. Individualus darbas su mokiniu. Darbas su šeima. Išvados. Priedai (4).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-12-08
 • Socialinio pedagogo veikla, ugdant socialinės atskirties vaikų komunikacinius gebėjimus vaikų socialinės paramos ir ugdymo centruose

  Įvadas. Socialinės atskirties vaikų problematika šiandieniniame gyvenime. Socialinės atskirties samprata. Socialiai pažeisti vaikai. Socialinio pedagogo profesinė veikla ugdant komunikacinius gebėjimus. Efektyvios komunikacijos samprata. Komunikacinių gebėjimų ugdymo metodai socialinėje pedagogikoje. Teorinės socialinio pedagogo veiklos prielaidos ugdant komunikacinius gebėjimus. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-11-10
 • Socialinio pedagogo veiklos kryptys gimnazijoje

  Įvadas. Socialinio pedagogo veiklą reglamentuojantys dokumentai. Pareigybiniai dokumentai. Socialinių paslaugų organizavimas. Vaiko teisių apsauga ir prevencinis darbas. Socialinio pedagogo veiklos kryptys. Socialinių paslaugų organizavimas. Darbas su mokymosi, elgesio sunkumų turinčiais moksleiviais. Prevencinės veiklos organizavimas. Informacijos sisteminimas ir sklaida. Veiklos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas. Socialinio pedagogo funkcijos. Socialinio pedagogo veiklos specifiškumas ir problematika. Rekomendacijos. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-02-02
 • Socialinis darbas su senais ir pagyvenusiais žmonėmis

  Įvadas. Senatvės samprata. Socialiniai ryšiai. Emocijos. Motyvai. Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų samprata. Klientų poreikiai. Socialinės problemos. Panevėžio miesto senų žmonių socialinių problemų tyrimas. Tyrimo metodika. Apklausos rezultatai. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-03-21
 • Socialinis darbas su senais ir pagyvenusiais žmonėmis (2)

  Įžanga. Darbo tikslas – išanalizuoti socialinio darbo su pagyvenusiais ir senais žmonėmis ypatumus, suteikti teorinių žinių apie senėjimą. Socialinio darbo su pagyvenusiais ir senais žmonėmis istorinė raida. Socialinio darbo gerontologijoje aspektai. Ką turėtų žinoti socialinis darbuotojas, dirbantis su pagyvenusiais ir senais žmonėmis. Psichologinio senėjimo aspektai. Klasikinės senatvę analizuojančios psichologijos teorijos. Individo senėjimas socialiniame kontekste. Bendravimas su senyvo amžiaus žmonėmis. Pagyvenusių žmonių vaidmuo visuomenėje. Senatvės samprata ir vyraujantys senatvės įvaizdžiai. Vilniaus Fabijoniškių pensiono veiklos analizė. Išvados. Santrauka. Priedai (2).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-04-17
 • Socialinių paslaugų teikimas neįgaliems vaikams

  Įvadas. Sąvokos. Socialinės paslaugos ir jų klasifikavimas. Socialinių paslaugų tikslas. Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo principai. Socialinių paslaugų finansavimas. Bendra sutrikusio intelekto asmenų situacija. Specialiosios mokyklos. Vertinimo procedūra. Ištekliai ir parama. Neįgaliųjų teisė į dalyvavimą visuomenės gyvenime ir socialinę integraciją. Ankstyvoji reabilitacija. Mokymas stacionariose globos institucijose. Projektas. Idėjos/sumanymo suformulavimas. Įstaigos pristatymas. Organizacijos kultūra. Probleminės situacijos aprašymas. Projekto problema. Projekto tikslai. Alternatyvūs būdai tikslui pasiekti (metodika). Projekto uždaviniai. Projekto įgyvendinimo vieta. Projekto rezultatų geografinė aprėptis bei pasiekiamumas/prieinamumas galimiems vartotojams. Projekto įgyvendinimo trukmė. Projekto veiklos. Projekto pagrindimas. Pensionate teikiamos paslaugos. Etosas, vertybės, tradicijos. Pagrindiniai reikalavimai teritorijai, pastatui ir patalpų įrengimui. Dienos režimo organizavimas. Projekto veiklos (eiga). Projekto įgyvendinimas. Laukiami projekto rezultatai. Projekto įvertinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-03-19
 • Specialiųjų poreikių vaikų integracija bendrojo lavinimo mokykloje (2)

  Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų integravimo galimybės. Specialiųjų poreikių vaikų integracijos teisinis reglamentavimas. Specialiųjų poreikių vaikų integracijos bendrojo lavinimo mokykloje prielaidos. Integracijos samprata. Ugdymo turinio parinkimas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo aplinkos paruošimas. Mokymo priemonių parinkimas ir pritaikymas. Pedagogų pasirengimas darbui su specialiųjų poreikių moksleiviais. Tėvų dalyvavimas specialiųjų poreikių vaikų integracijos procese. Integruoto ugdymo problemos. Integracijos patirtis Alytaus "Dzūkijos" vidurinėje mokykloje. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2009-02-24
 • Specialiųjų poreikių žmonių integracija į visuomenę

  Įvadas. Specialiųjų poreikių žmonės. Integracijos samprata ir esmė. Specialiųjų poreikių žmonių integracijos į visuomenę raida. Specialiųjų poreikių žmonių lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime prielaidos. Supratimas. Medicinos priežiūra. Reabilitacija. Paramos paslaugos. Specialiųjų poreikių žmonių lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime sąlygos. Prieinamumas. Mokymas. Užimtumas. Materialinė parama ir socialinė apsauga. Šeimyninis gyvenimas ir asmens neliečiamybė. Kultūra. Poilsis ir sportas. Religija. Konkrečios priemonės siekiant specialiųjų poreikių žmones integruoti į visuomenę. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-02-27
 • Šeimos švietimas žalingų įpročių klausimu kaip socialinio darbo forma

  Žalingi įpročiai mūsų gyvenime. Priežastys dėl kurių pradedama vartoti svaiginančias medžiagas. Žalingų įpročių plitimas tarp Lietuvos jaunimo. Kas užsiima šeimos švietimu. Šeimos švietimas. Socialinio pedagogo darbas šviečiant šeimą žalingų įpročių klausimu. Tėvų vaidmuo moksleivių sveikatos ugdymo programoje. Dažniausiai tėvų daromos klaidos. Socialinio pedagogo ir tėvų bendradarbiavimas. Tėvų integravimas į mokyklos gyvenimą. Vaikų neigiamo požiūrio į svaiginančias. medžiagas formavimo etapai. Praktinė dalis. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2005-09-26
 • Šeimos, auginančios vaiką, su elgesio problemomis, problemų sprendimo būdai

  Įvadas. Tėvų ir vaikų bendravimas, konfliktai. Vaikas ir šeima. Blogo elgesio su vaiku pasekmės. Ribos vaikų auklėjime. "Probleminiai", "sunkūs" vaikai. Vaikas, jo nusikalstamumas ir šeima. Iširę namai, nepilnos šeimos. Nusikalstamumas namuose. Smurtas prieš vaikus. Dirbančios motinos ir nepilnamečių nusikalstamumas. Vaikas, narkotikai ir šeima. Agresyvus vaikas šeimoje. Praktinė dalis. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-01-11
Puslapyje rodyti po