Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Socialinis darbas>Socialinio darbo kursiniai darbai

Socialinio darbo kursiniai darbai (90 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Laisvalaikio užimtumo reikšmė globojamo vaiko ugdyme

  Įvadas. Vaiko ugdymo šeimoje privalumai. Šeimyninės aplinkos kūrimas, netekusiems tėvų globos vaikams. Vaikų globos namų uždaviniai. Ugdymo turinys. Ugdymo veiklos organizavimas. Pasakų ir žaidimų reikšmė globojamo vaiko ugdyme. Teatro reikšmė, ugdant vaikų kūrybiškumą. Bendravimas – aktuali pedagoginė problema. Laisvalaikis kaip socialinė – pedagoginė problema. Laisvalaikio samprata. Papildomo ugdymo reikšmė globojamam vaikui. Laisvalaikio organizavimas įvairiose institucijose ir jų pravedimo formos. Išvados. Priedas (4).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-11-06
 • Mirtis ir netektis: slaugos ir socialinio darbo aspektai

  Įvadas. Mirtis ir mirimas. Mirties sampratos raida. Mirties apibrėžimas. Mirimo stadijos. Mirštančio žmogaus slaugymas. Mirštančiojo poreikiai. Rūpinimasis fizine būsena. Psichologinė pagalba. Socialinė pagalba. Rūpinimasis dvasine būsena. Mirštančiojo šeima. Komandinis darbas. Netektis. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-05-21
 • Moterų nedarbas kaip socialinė problema

  Įvadas. Nedarbo statistika Lietuvoje. Socialinė bedarbių savijauta. Moterų diskriminacijos problemos. Lyčių darbo užmokesčio skirtumai. Tradicinis vyro ir moters vaidmenų pasiskirstymas šeimoje, lemiantis lyčių ekonominę nelygybę. Ar tikrai moterims visada naudingos lengvatos ir privilegijos? Moterų bedarbystės problemų atsiradimo ir priežasčių analizė. Tyrimo charakteristika. Moterų sampratos apie bedarbystės problemų atsiradimo ir priežasčių analizės apibendrinimas. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-12-06
 • Moterų užimtumo skatinimo priemonės Lietuvoje

  Įvadas. Tikslas: nustatyti pagrindinius veiksnius, lemiančius moterų užimtumą bei įvertinti užimtumą skatinimo priemones Lietuvoje. Strateginiai šalies prioritetai užimtumo politikos srityje. Stereotipinio požiūrio įtaka moterų užimtumui. Šeima ir darbas Lietuvos žmonių gyvenime. Šeimos ir darbo suderinamumas Europos Sąjungoje. Diskriminacija darbo rinkoje. Diskriminacijos darbo rinkoje rūšys. Vykdoma lyčių lygybės politika Lietuvoje. Vykdoma lyčių lygybės politika Europos. Sąjungoje. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2010-04-14
 • Narkomanijos prevencijos būdų efektyvumas mokykloje

  Įvadas. Teorinė dalis. Narkomanijos samprata. Narkomanija – priklausomybės liga. Narkotikų vartojimo priežastys. Narkotikų vartojimo pasekmės. Esminės socialinės – pedagogines prevencines gaires mokykloje. Tėvų ir mokyklos vaidmuo apsaugant paauglius nuo narkomanijos . Tėvų vaidmuo užkertant kelią paauglių narkomanijai. Narkomanijos prevencija mokyklose. Praktinė dalis. Anketų analizė. Išvados. Priedai (2).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-10-16
 • Neįgalaus žmogaus socializacija

  Įvadas. Socializacijos procesas. Socializacijos samprata. Socializacijos etapai. Socializacijos aspektai. Socializacijos priemonės. Neįgalus žmogus. Negalės samprata. Negalės rūšys. Neįgalaus žmogaus socializacijos problemos. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-03-17
 • Nepilnamečių nusikalstamumas: socialinė problema ir prevencinės galimybės

  Nepilnamečių nusikalstamumo problemos aktualumas. Dabartinės nepilnamečių nusikalstamumo situacijos analizė. Teisinių aktų analizė. Nepilnamečių nusikalstamumas – socialinė problema. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencinės galimybės. Institucijos, dirbančios su nusikaltusiais nepilnamečiais. Darbas su vaiku mokykloje. Jauni žmonės, kaip teigiami modeliai. Bendraamžių švietimas. Darbas su šeima ir vaiku "šeimos namuose. Partnerystės grupių kūrimas bendruomenėje. Alternatyvios mokyklos. Šeimos pasitarimai. Jaunimo teisingumo komitetai. Išvados ir apibendrinimas.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-11-02
 • Nepilnamečių nusikaltimų socialiniai veiksniai, prevencija

  Nepilnamečių nusikaltimų veiksniai (šeima, mokykla, grupės, žiniasklaida, neužimtumas), prevencija (šeima, mokykla, užimtumas, socialinė-psichologinė pagalba, socialinis tarpininkavimas, šalyje įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos nacionalinės programos.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-06-10
 • Netradicinių terapijų panaudojimo galimybės individualiame socialiniame darbe

  Įvadas. Teorinė dalis. Delfinų terapija. Muzikos terapija. Meno terapija. Teorinis pagrindas. Svarbiausios sąvokos. Vykstantys procesai meno terapijoje. Taikymo sfera. Grupės sudarymo pricipai, darbo forma, trukmė. Vedančiojo vaidmuo. Numatomi rezultatai. Hipnozė. Psichikos traumų gydymas greitais akių judesiais. Dvidešimt penktas kadras. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-07-02
 • Paaugliai neformalioje aplinkoje

  Įvadas. Psichosocialinė paauglio raida. Neformali veikla – paauglių poreikių išraiška. Pagrindinės paauglių neformalios veiklos kryptys. Pažintinė - techninė. Ekologinė - tiriamoji. Kultūrinė-šviečiamoji. Sportinė. Socialinė-globalinė. Paauglio popamokinė veikla. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-24
 • Paauglių alkoholizmas ir nevyriausybinės organizacijos (NVO)

  Įžanga. Alkoholio priklausomybę aiškinančios teorijos. Alkoholio vartojimo etapai. Alkoholio poveikis organizmui. Alkoholio poveikis žmogaus asmenybei. Veiksniai lemiantys alkoholizmą paauglystėje. Paauglių jaunimo alkoholizmo ypatumai. Ankstyvojo alkoholizmo formavimosi ypatumai. ESPAD tyrimo duomenys. Paauglių alkoholizmo prevencija ir nevyriausybinės organizacijos (NVO). Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-05-17
 • Pagyvenusių žmonių slauga ir reabilitacija

  Įvadas. Senų žmonių slauga. Slaugos poreikio atsiradimo priežastys senstančio žmogaus gyvenime. Senyvo žmogaus slauga namuose. Pagrindiniai senstančių žmonių slaugos trūkumai. Pagyvenusių žmonių, turinčių psichikos sutrikimų, slauga. Senyvų žmonių, kamuojamų miego sutrikimų, slauga. Depresija ir slauga. Pagalba senstančiam žmogui, kuris serga demencija. Slaugytojo vaidmuo gerontopsichiatrinėje slaugoje. Senyvo amžiaus žmonių reabilitacija. Kineziterapijos svarba senstančiųjų žmonių reabilitacijoje. Pagyvenusių žmonių ergoterapijos ypatumai. Psichologinė reabilitacija. Reabilitacijos komanda. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-04-15
 • Paslaugų tipai užimtumo problemoms spręsti

  Įvadas. Įstaigos ir organizacijos sprendžiančios užimtumo problemas. Lietuvos darbo birža. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Europos Sąjungos užimtumo skatinimas. Paslaugos ir programos užimtumui didinti. Ilgalaikio užimtumo nebuvimas. Jaunimo užimtumas. Vyresnio amžiaus žmonių užimtumas. Neįgaliųjų ir iš įkalinimo įstaigų grįžusių asmenų užimtumas. Kaimo užimtumas. Užimtumo problemų sprendimas Jonavos rajone. Išvados. Santrauka užsienio kalba.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-08-07
 • Perdegimo sindromas socialiniame darbe

  Įvadas. Tikslas – analizuoti perdegimo sindromą socialiniame darbe. Perdegimo sindromo samprata socialiniame darbe. Perdegimo sindromo teoriniai modeliai. "Perdegimo" sindromo profilaktika. Išvados. Išnašos.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-07-31
 • Pokalbio ypatumai socialiniame darbe

  Įvadas. Socialinio darbo samprata. Socialinis darbas – kaip profesinė veikla. Socialinio darbo tikslai, funkcijos, sritys. Klientas – kaip esminis socialinio darbo pagalbos veiklos objektas. Pokalbis socialiniame darbe. Pokalbio sąlygos. Pokalbio kompetencijos. Klausymas. Klausinėjimas. Stebėjimas. Pokalbio etapai. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-10-13
 • Poreikio kaimo socialinėms paslaugoms Elektrėnų savivaldybėje tyrimas

  Įvadas. Kaimo socialinių paslaugų organizavimo teoriniai pagrindai. Socialinių poreikių samprata ir esmė. Socialinių paslaugų teikimas. Socialinės paslaugos Lietuvoje. Poreikių socialinėms paslaugoms Elektrėnų savivaldybėje tyrimas. Maitinimo organizavimas. Specialiojo transporto organizavimas ir aprūpinimas kompensacine technika. Neįgaliųjų būsto ir aplinkos pritaikymo bei sveikatos priežiūros ir pagalbos namuose paslaugos. Globos paslaugos. Kitos paslaugos. Savivaldybės gyventojų poreikio socialinėms paslaugoms tyrimas. Socialinių paslaugų planavimas. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-12-22
 • Prekybos moterimis ir prostitucijos aukų reabilitacija ir reintegracija

  Įvadas. Prekyba moterimis. Priverstinė prostitucija. Pagrindinės sąvokos. Prekyba žmonėmis. Prekyba moterimis. Prostitucija. Prostitucijos sąvokos, apibrėžimai. Prekyba moterimis ir prostitucijos priežastys, statistiniai duomenys. Prekybos moterimis geografija ir mastai Lietuvoje bei pasaulyje. Prekybos moterimis ir prostitucijos priežastys. Socialinis – demografinis prekybos moterimis ir prostitucijos aukų portretas. Moterų verbavimo būdai. Verbuotojai. Pagalba nuo prekybos moterimis ir prostitucijos nukentėjusioms moterims. Prevencinės programos. Pagalbos poreikis. Prevencijos, reintegracijos ir reabilitacijos programos, vykdomos Lietuvoje. Tarptautiniai teisės dokumentai, skirti kovai su žmonių prekyba. Tarptautinių teisės aktų, skirtų užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir prostitucijai, nuostatų įgyvendinimas Lietuvoje. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-09-04
 • Probleminių šeimų moksleivių stereotipinių vertinimų ypatumai

  Įvadas. Šeima ir jos įtaka vaiko raidai. Pedagoginis požiūris, mokytojų vertinimai ir jų poveikis probleminių šeimų vaikams. Pedagogų požiūris ir vertinimai į probleminių šeimų vaikus. Pedagoginis poveikis probleminių šeimų vaikams. Visuomenės požiūris į probleminius vaikus. Kiekvienas žmogus yra individualybė. Tyrimas. Tyrimo metodika, tiriamieji. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais (10).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-01-05
 • Probleminių šeimų plitimo priežastys

  Įžanga. Probleminių šeimų plitimo priežastys. Socialinė parama šeimai. Socialinės paslaugos teikiamos probleminėms šeimoms. Socialinės paslaugos. Psichologiniai šeimos paramos modeliai. Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant paramą probleminėms šeimoms. Vienkartinės pašalpos raida Lietuvoje. Tyrimo planas.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-10-20
 • Problemos sprendimo procesas socialinio darbo praktikoje

  Įvadas. Darbo tikslas atskleisti problemos sprendimo procesą socialinio darbo praktikoje. Socialinis darbas kaip problemos sprendimo procesas. Pagrindiniai požiūriai į problemų sprendimą socialiniame darbe. Problemų sprendimo proceso etapai. Socialinio darbo praktika ir problemos sprendimo procesas. Problemų sprendimo procesas kaip iššūkis praktiniam mokymui. Problemos sprendimo procesas ir rėmimosi asmens stiprybėmis kryptis. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-09-24
Puslapyje rodyti po